موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

حمایت مالی از دانشجویان آسیب دیده در سیل

هوالمُغِیث


دانشجویان گرامی
با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان


بدینوسیله به اطلاع می رساند نظر به تاکید مقام عالی وزارت در خصوص حمایت از دانشجویان آسیب دیده در حادثه سیل سال جاری، صندوق رفاه دانشجویان در نظر دارد نسبت به طراحی ساز و کار کمک و حمایت مالی از دانشجویان مذکور اقدام نماید.
لذا آن دسته از دانشجویانی که مشمول یکی از گروه های ذیل هستند می توانند با ارائه مستندات لازم حداکثر تاریخ 98/03/31  به قسمت امور دانشجویی موسسه مراجعه نمایند.

گروه یک: دانشجویانی که منزل مسکونی ایسان بیش از 70 درصد تخریب شده و یا اقوام درجه یک ایشان فوت شده است.
مستندات: گواهی ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل – گواهی فوت بر اثر سیل اخیر

گروه دو: دانشجویانی که منزل ایشان بین 30 تا 69 درصد تخریب شده یا اقوام درجه یک ایشان مجروح شده است.
مستندات: گواهی از ستاد مدیریت بحران یا فرمانداری مبنی بر درصد تخریب منزل – گواهی پزشکی مبنی بر مجروحیت بر اثر سیل

 

 

با احترام
روابط عمومی موسسه آموزش عالی نورطوبی