موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

تعطیلی واحد آموزش و امور فارغ التحصیلان در زمان امتحانات

 

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد به انضمام کلیه دانش آموختگان مؤسسه می رساند اداره آموزش و امور فارغ التحصیلان مؤسسه از روز شنبه مورخ 98/10/21 لغایت جمعه مورخ 98/11/04 به علت برگزاری امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی جاری 99-98 تعطیل می باشد.


اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی