اطلاعیه حذف اضطراری

 

بسمه تعالی

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کارشناسی (رشته های حقوق و مدیریت مالی) میرساند حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی جاری
97-96 (حذف فقط یک درس مشروط بر اینکه تعداد واحدهای انتخابی از حداقل واحد 12 کمتر نگردد) طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز یکشنبه مورخ 96/09/26 لغایت روز سه شنبه مورخ 96/09/28 از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت. ضمناً تاریخ حذف اضطراری به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
96/09/22