برگزاری کارگاه پزشکی قانونی

 

به اطلاع می رساند موسسه آموزش عالی نور طوبی در جهت آشنایی و درک بهتر درس پزشکی قانونی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی با همکاری سازمان پزشکی قانونی تهران در تاریخ 22 آبان ماه با همکاری و هماهنگی جناب آقای دکتر علی محمد علی محمدی ( متخصص پزشکی قانونی و مسمویت ها ) کارگاهی در این خصوص برگزار شد و موجب به وجود آمدن یک تجربه جدید عینی برای دانشجویان موسسه گردید.

لازم است از همکاری جناب آقای دکتر علی محمدی و سازمان پزشکی قانونی تهران تشکر نماییم .