آغاز ماه مهر و سال تحصیلی مبارک

بارالها ! به سوی تو آمده ایم تا دریابی امان، در این بی سر و سامانْ بازار دنیا. به سوی تو آمده ایم تا از تو مدد جویم؛ یاری طلبیم و بخواهیم که مارا به خود وانگذاری؛ که ما پوچیم بی تو.

اکنون که در آستانه شروع ماه مهر هستیم و سال علم آموزی جدیدی پیش روست، از تو می خواهیم مارا یاری کنی تا در مسیری گام برداریم که مروّج علم و آیین تو باشیم.

یاری امان کن تا همواره در آموختن، حریص باشیم و در ترویج آموخته هایمان، سخی.
یاری امان ده تا بیاموزیم آنچه را تو می پسندی و دوری جوییم از آنچه ناپسند توست.

کمک مان کن قلم که در دست می گیریم، به یاد تو باشیم و آنچه می نگاریم، مورد رضای تو باشد. بر صفحه تاریک دلمان با قلم الهی ات نقشی بزن که تا زنده ایم، به اینکه موجودی مفید فایده در هستی بی پایانت بوده ایم، به خود ببالیم.

در این ماه مهر، از مهر بی کران خویش باز هم به ما ببخش و این آغازِ دوباره را برایمان آغازی مبارک رقم بزن
به لطف و کرمت، یا ارحم الراحمین!