اطلاعیه


بدین وسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ارشد سال 1396 که بنا به هر دلیلی در روزهای دوشنبه مورخ 96/06/20 لغایت چهارشنبه مورخ 96/06/22 موفق به ثبت نام نگردیده اند میرساند بنا به درخواستهای این قبیل پذیرفته شدگان شورای مؤسسه به جهت مساعدت با آنان با ثبت نام با تأخیر آنها در روزهای شنبه مورخ 96/07/01 لغایت یکشنبه مورخ 96/07/02 موافقت به عمل آورده است. لذا با همراه داشتن کلیه مدارک تحصیلی که در اطلاعیه ثبت نام اعلام گردیده در روزهای فوق الذکر جهت ثبت نام به مؤسسه مراجعه نمایند.

اداره آموزش مؤسسه
96/06/25