به نام خدا


مؤسسه آموزش عالی نورطوبی با افتخار اعلام می نماید:
از فهرست دعوت شدگان به مصاحبه آزمون متمرکز دکترای سال 1396 اسامی 24 تن از فارغ التحصیلان رشته های مختلف این مؤسسه به چشم می خورد.
این امر ممکن نبود مگر به همت دانشجویان عزیز و تلاش کلیه پرسنل مؤسسه.
با آرزوی موفقیت برای دانشجویان فوق الذکر، امید داریم نتیجه تلاش های صورت گرفته هر روز بهتر از دیروز باشد.


روابط عمومی موسسه