اطلاعیه ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 مخصوص دانشجویان ورودی های سال 1395 و ماقبل آن

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه ورودی های 1395 و ما قبل آن می رساند ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 از روز یکشنبه مورخ 96/06/05 لغایت شنبه مورخ 96/06/11 از طریق سایت موسسه انجام می پذیرد. لذا کلیه دانشجویان می بایست در تاریخ های اعلام شده فوق نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. شایان ذکر است ثبت نام در تاریخ های یاد شده انجام می پذیرد و مهلت مجدد برای ثبت نام دانشجویانی که در موعد مقرر اقدام به ثبت نام نکنند در نظر گرفته نخواهد شد.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
96/04/26