تعطیلی موسسه در روز چهارشنبه 96/04/07

به نام خدا

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، به اطلاع کلیه دانشجویان و مراجعین می رساند، موسسه آموزش عالی نورطوبی در روز چهارشنبه مورخ 96/04/07 تعطیل می باشد. لذا از شما تقاضا می گردد جهت انجام امور اداری خود از روز شنبه مورخ 96/04/10 به محل مؤسسه مراجعه نمایید.

 

روابط عمومی موسسه

96/04/04