برگزاری ترم تابستانی

بسمه تعالی

اطلاعیه در خصوص ترم تابستانی

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کارشناسی مؤسسه که متقاضی ترم تابستانی 96-95 هستند می -رساند که مؤسسه ترم تابستانی برگزار نمی نماید. اما آن دسته از دانشجویانی که حداکثر 30 واحد درسی آنها جهت فراغت از تحصیل باقی مانده و با گذرانیدن (حداکثر 6 واحد) در ترم تابستانی سال جاری (96-95) و 24 واحد در ترم اول سال تحصیلی آتی 97-96 فارغ التحصیل می شوند، باید از روز شنبه مورخ 96/04/17 جهت درخواست و تکمیل فرم مهمانی در دانشگاه های دولتی و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شخصاً به اداره آموزش مؤسسه مراجعه نمایند.

 

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

96/04/04