ترجمه کتاب  The Human Aspects of Project Management, Organization Projects for Success

 

توسط خانم مهندس رعنا نورمند همکار عزیزمان در پشتیبانی آموزشی گروه مهندسی و مدیریت پروژه را به ایشان و همکار عزیزشان خانم مهندس سامره جدیدالاسلامی تبریک گفته و پیشرفت همیشگی ایشان را از خداوند متعال خواهانیم. در این کتاب می خوانید:
سازمان­ها در مسیر رشد و تعالی خود همواره با چالش ­ها و مسائل زیادی روبرو بوده و بخشی از منابع مدیریتی خود را صرف تجزیه و تحلیل و حل مشکلات و مسائل حوزه ­های مختلف سازمان می­ نمایند. مدیران در سازمان­ ها با چهار دسته از منابع روبرو هستند که با به کارگیری بهینه و اثربخش آنها، سازمان را در مسیر رشد و تعالی قرار می­ دهند. این منابع عبارتند از منابع فیزیکی (تجهیزات، تاسیسات، دستگاه ­ها و ماشین­ آلات)، منابع مالی، منابع انسانی و منابع اطلاعاتی.
با نگاهی گذرا به منابع تحت کنترل مدیریت در می ­یابیم که نقش و جایگاه منابع انسانی در بین سایر منابع نقشی بسیار حائز اهمیت، ویژه، ارزش آفرین و حساس می­ باشد. همان طور که اهمیت عوامل انسانی در سازمان از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و همواره کانون توجه مدیران در سازمان ­ها می ­باشد. در سازمان ­های تولیدی و بویژه سازمان­ های خدماتی نقش حیاتی عوامل انسانی و مسائل مرتبط با آن یکی از دغدغه­ های مدیران این گونه سازمان­ ها به ­شمار می­ آید.
کتاب حاضر می­تواند به عنوان کتاب درسی و مرجع مورد استفاده قرار گرفته و مورد استفاده دانش ­آموختگان رشته­ های مدیریت قرار گیرد.