مؤسسه آموزش عالی نورطوبی، ضمن عرض تبریک به دانشجویان گرامی پذیرفته شده در  آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396، مقدم شما عزیزان را در این مؤسسه گرامی می دارد.