موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعطای مجوز پذیرش دانشجو در رشته های مهندسی فناوری اطلاعات و حقوق جزا و جرم شناسی به مؤسسه آموزش عالی نورطوبی

با توجه به اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با اعلام رشته محل های جدید و برخی اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396، خوشبختانه مجوز پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مهندسی فناوری اطلاعات به مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی مجازی نورطوبی اعطاء گردید. لذا ضمن تبریک به کلیه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396، مقدم شما عزیزان را در مؤسسه نورطوبی گرامی می داریم.