موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 از تاریخ شنبه 21 دی 1398 لغایت جمعه 4 بهمن 1398 در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار می گردد.

آدرس محل برگزاری: خیابان کارگر شمالی- دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران