محل برگزاری : خیابان امیر آباد شمالی - دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران