جهت اطلاع از جزئیات ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید.

http://nooretouba.ac.ir/news/item/535-1397