نکاتی در مورد حضور در جلسات آزمون

By

اطلاعیه


1- همراه داشتن کارت دانشجوئی برای حضور در جلسه امتحان الزامی می باشد. لذا دانشجویانی که کارت دانشجوئی آنها مفقود گردیده سریعاً درخواست صدور کارت دانشجویی المثنی خود را به آموزش مؤسسه ارسال نمایند تا نسبت به صدور کارت دانشجوئی المثنی برای آنها اقدام لازم صورت پذیرد. در غیر این صورت امکان حضور آنها در جلسه امتحان میسر نمی باشد.
2- کارت آزمون فقط برای اطلاع دانشجو از محل برگزاری امتحان هر درس و شماره صندلی محل استقرار دانشجو می باشد. لذا جهت دریافت کارت آزمون خود از روز یکشنبه مورخ 96/03/14  به سایت مؤسسه مراجعه و کارت آزمون خود را چاپ نمائید.
3- برای دروسی که طبق نظر اساتید محترم درس نیاز به کتاب قانون دارد از سوی مؤسسه به تعداد دانشجویان آن درس یا دروس، کتاب قانون تهیه شده و در جلسه امتحان در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت. لذا از آوردن کتاب قانون جداً خودداری نمائید.


دانشجویانی که به هر دلیلی در جلسه امتحان درس یا دروسی شرکت نمی نمایند طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای آن درس یا دروس نمره صفر منظور خواهد شد. لذا پس از غیبت در هر امتحان، مستندات غیبت خود را به مؤسسه ارسال نمایید. تا در جلسه شورای آموزشی مؤسسه بررسی قرار گرفته و در صورت تأیید شورای آموزشی، نسبت به حذف درس یا دروس، اقدام لازم به عمل آید.اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی