موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

پرداخت وام 7,000,000 ریالی به دانشجویان دکترای غیربورسیه در تمام دوران تحصیل

By

رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم از پرداخت ماهانه 700 هزار تومان وام ويژه دکتري به دانشجويان خبر داد و گفت: تمامي دانشجويان دوره دکتري از نيمسال اول تا پايان تحصيل در سنوات مجاز مي‌توانند از اين وام بهره‌ مند شوند.
به گزارش ايسنا، مهندس ذوالفقار يزدان‌ مهر در مراسم امضای قرارداد همکاري ويژه دکتري بين صندوق رفاه دانشجويان و بانک توسعه تعاون که امروز در وزارت علوم برگزار شد، در توضيحي درخصوص شيوه‌ نامه پرداخت و بازپرداخت وام ويژه دکتري دانشجويان از طريق بانک عامل خاطرنشان کرد: به منظور حمايت مالي از دانشجويان مقطع دکتري دانشگاه‌ ها و موسسات آموزش عالي در جهت انطباق با نيازهاي اساسي کشور، گسترش نهضت توليد علم و حل علمي مشکلات کشور، تقويت و تسهيل حضور و تلاش تمام‌وقت دانشجويان دکتري در دانشگاه‌ها، وام ويژه دکتري مطابق تفاهمنامه منعقده بين صندوق رفاه و بانک توسعه تعاون پرداخت مي‌شود.
وي در ادامه تصريح کرد: صندوق رفاه دانشجويان به منظور اجرايي نمودن طرح جديد «پرداخت وام ويژه دکتري غيربورسيه» با به کارگيري منابع مالي بانک‌ها به منظور ارتقاء سطح کمي و کيفي خدمات رفاهي دانشجويان با بانک‌هاي متعدد وارد مذاکره شد و پس از بررسی شرايط پيشنهادي بانک‌ها و هماهنگي با سازمان برنامه و بودجه کشور، مقرر گرديد بانک دولتي توسعه تعاون نسبت به پرداخت 4 هزار و 400 ميليارد ريال تسهيلات طي 4 سال به دانشجويان مزبور اقدام نمايد. همچنين صندوق رفاه دانشجويان نيز موظف شد مبلغ دو هزار و 500 ميليارد ريال در اين بانک طي پنج سال سپرده‌ گذاري نمايد.
يزدان ‌مهر درخصوص کليات پرداخت وام ويژه دکتري به دانشجويان خاطرنشان کرد: مبلغ وام براي کليه دانشجويان ماهانه حدود 7 ميليون ريال است که پرداخت آن به صورت هر سه ماه يک بار به مبلغ 21 ميليون ريال صورت مي‌گيرد.
وي تاکيد کرد: وام مذکور به کليه دانشجويان واجد شرايط از نيمسال اول تحصيل تا پايان تحصيل در سنوات مجاز (هشت نيمسال) پرداخت مي‌شود به طوري که کارمزد وام مذکور چهار درصد است. همچنين دانشجويان جهت دريافت اين وام بايد هر شش ماه تقاضاي وام و مدارک مستندات آموزشي خود را به ادارات رفاه دانشگاه محل تحصيل تحويل نمايند.
مشاور وزير علوم و رئيس صندوق رفاه دانشجويان همچنين يادآور شد: هر کدام از دانشجويان متقاضي وام پس از تاييد توسط دانشگاه و صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم بايد به شعب بانک توسعه تعاون جهت افتتاح حساب و تحويل مدارک مورد نياز اقدام نمايند. همچنين براي دريافت وام تا سقف 150 ميليون ريال يک ضامن معتبر و بيش از آن تا سقف مجاز وام ويژه دکتري بايد ضامن دوم را به بانک معرفي کند.
به گفته يزدان ‌مهر، دانشجو در طي مراحل دريافت وام صرفا يک بار جهت تکميل مدارک و ارائه تضامين به بانک مراجعه مي‌نمايد و در مراحل بعدي نيازي به مراجعه به شعب بانک نمي‌باشد.
وي خاطرنشان کرد: مدت تنفس وام مذکور يک سال پس از اتمام تحصيل در سنوات مجاز تحصيل است و پس از اين مدت هر دانشجو بايد به تعداد ماه‌ هايي که از وام بهره‌ مند شده است نسبت به بازپرداخت اقساط اقدام نمايند. همچنين به دانشجوياني که پايان‌نامه کاربردي و تقاضامحور داشته و مورد تاييد دانشگاه و صندوق رفاه دانشجويان باشند وام ضروري به مبلغ 10 ميليون ريال در هر نيمسال پرداخت مي‌شود.
رئيس صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، درخصوص شرايط و مدارک لازم وام‌گيرندگان نيز گفت: رعايت کليه شرايط مندرج در فصل اول آيين‌ نامه استفاده از وام‌ هاي صندوق رفاه دانشجويان در داخل کشور الزامي است. همچنين فهرست تاييد شده متقاضيان، سالانه در دو نوبت (شش ماه اول و شش ماه دوم) از طريق دانشگاه‌ ها به صندوق رفاه ارسال مي‌شود. در واقع وام ويژه دکتري 4 بار در طول سال تحصيلي با فاصله هر سه ماه يک بار پرداخت مي‌شود.
يزدان مهر در پايان گفت: دانشجويان مشمول اين دستورالعمل فقط در يک رشته و براي يک دوره تحصيلي مي‌ توانند از اين وام استفاده کنند ضمن اين که تاييد و نظارت بر مراحل پرداخت وام براساس مستندات مورد تاييد دانشگاه محل تحصيل متقاضي صورت مي‌ گيرد.