یادآوری زمان امتحانات

By

 

 

بسمه تعالی

 

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه می رساند امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 96-95 از روز چهارشنبه مورخ 96/03/17  شروع و در روز جمعه
مورخ 96/04/02 به اتمام خواهد رسید.

 

 

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی