اطلاعیه تعطیلی واحد آموزش

By

بسمه تعالی

 

 

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد به انضمام کلیه دانش آموختگان مؤسسه می رساند اداره آموزش مؤسسه از روز چهارشنبه مورخ 96/03/17 لغایت شنبه مورخ 96/04/03 به علت برگزاری امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 96-95 تعطیل می باشد. 

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی