موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

استفاده از سیستم های کمک آموزشی دانشگاه MIT

 

 

MIT

 

 


فراهم آوردن امکانات پیشرفته و به روز آموزشی و کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش و توانایی های دانشجویان نورطوبی یکی از دغدغه های فکری اصلی مدیران این مجموعه می باشد.


با توجه به موارد فوق و با تلاش و پیگیری جناب آقای دکتر وارث معاون فناوری و تولید محتوای موسسه،تفاهم های لازم با دانشگاه MIT آمریکا به منظور استفاده دانشجویان نور طوبی از امکانات پیشرفته کمک آموزشی این دانشگاه بعمل آمده و دانشجویان به زودی و پس از پایان مراحل تست سیستم، امکان استفاده از آن را خواهند داشت.