يکشنبه 8 اسفند 1395
صفحه اصلیورود دانشجوورود دانشجو ورود دانشجو آدرس : میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، بین خیابانهای ادوارد براون و نصرت، کوچه مهر، پلاک 3
بازگشت   فهرست منابع ارشد
  < فهرست منابع ارشد   < لینک های عمودی   < 

فهرست منابع مورد نیاز دانشجویان رشته های حقوق و مدیریت مالی

 

دانشجویان مقطع کارشناسی برای ادامه تحصیل نیازمند آگاهی از منابع مورد نیاز درسی برای ورود به مقاطع بالاتر تحصیلی هستند و همواره آگاهی از فهرست این منابع  یکی از دغدغه های اصلی دانشجویان مقطع کارشناسی است. به همین منظور فهرست کاملی از منابع مورد نیاز درسی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته های حقوق و مدیریت مالی آماده شده تا این دسته از دانشجویان در صورت تمایل برای ادامه تحصیل بتوانند با بهره گیری از فهرست این منابع با سهولت بیشتری بتوانند نسبت به مطالعه منابع موجود و ادامه تحصیل اقدام کنند. آنچه می خوانید فهرستی از منابع مورد نیاز دانشجویان رشته حقوق است که به صورت لینک جداگانه ای روی صفحه اصلی سایت نیز قرار می گیرد تا دانشجویان بتوانند همواره به آن دسترسی داشته باشند.منابع مورد نیاز دانشجویان رشته مدیریت مالی نیز به زودی روی سایت موسسه قرار می گیرد.

فهرست منابع مورد نیاز دانشجویان حقوق

فهرست منابع آزمون کارشناسی ارشد (سراسری و آزاد) - گرایش حقوق خصوصی، حقوق اقتصادی و مالکیت فکری :

حقوق مدنی :

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی - دکتر ناصر کاتوزیان – انتشارات میزان

اموال و مالکیت - دکتر ناصر کاتوزیان- انتشارات میزان

اعمال حقوقی - دکتر ناصر کاتوزیان

وقایع حقوقی - دکتر ناصر کاتوزیان

درسهایی از عقود معین(1) -  دکتر ناصر کاتوزیان – انتشارات گنج دانش

درسهایی از عقود معین (2) -  دکتر ناصر کاتوزیان – انتشارات گنج دانش

حقوق مدنی3 - دکتر مهدی شهیدی- انتشارات مجد

حقوق مدنی6 - دکتر مهدی شهیدی – انتشارات مجد

سقوط تعهدات - دکتر مهدی شهیدی – انتشارات مجد

اصول قراردادها - دکتر مهدی شهیدی – انتشارات مجد

تشکیل قراردادها - دکتر مهدی شهیدی – انتشارات مجد

ارث - دکتر مهدی شهیدی – انتشارات مجد

آثار قراردادها - دکتر مهدی شهیدی – انتشارات مجد

حقوق تجارت :

دوره کامل حقوق تجارت - دکتر محمود عرفانی – انتشارات میزان

دوره کامل حقوق تجارت - دکتر حسن ستوده تهرانی – انتشارات دادگستر

حقوق تجارت (ورشکستگی) - دکتر محمدحسین قائم مقام فراهانی – انتشارات میزان

حقوق تجارت، دوره کامل - دکتر ربیعا اسکینی – انتشارات سمت

قانون تجارت – انتشارات طرح نوین و مجد

آیین دادرسی مدنی :

آیین دادرسی مدنی جلد (1و2و3) - دکتر عبدالله شمس – انتشارات دراک

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی – انتشارات طرح نوین و مجد

قانون اجرای احکام مدنی – انتشارات طرح نوین و مجد

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه مربوطه – انتشارات طرح نوین و مجد

متون حقوقی :

Oxford Law – انتشارات میزان

Law Texts همراه با ترجمه – انتشارات گنج دانش و میزان

Law made sinple – همراه با ترجمه - انتشارات مجد

Law G.C.S.E – انتشارات مجد

فرهنگ حقوقی – انتشارات مجد

زبان عمومی – انتشارات طرح نوین

متون فقه :

تحریر الروضه 2 جلدی - ترجمه امینی – آیتی – انتشارات سمت

بیع و خیارات - دکتر روشنعلی شکاری – انتشارات کشاورز

گزیده متون فقه - دکتر ابوالحسن محمدی - انتشارات میزان

مباحث حقوقی شرح لمعه همراه با ترجمه - دکتر اسدالله لطفی  - انتشارات مجد

لمعه دمشقیه 2 جلدی - با ترجمه و توضیح حمید مسجد سرایی – انتشارات خط سوم

مباحث حقوقی لمعه دشمقیه - با ترجمه حسینی نیک  - انتشارات مجد

 

فهرست منابع آزمون کارشناسی ارشد (سراسری و آزاد) - گرایش حقوق جزا و جرم شناسی :

حقوق جزای عمومی :

محشای قانون مجازات اسلامی  - دکتر ایرج گلدوزیان – انتشارات مجد

بایسته های حقوق جزای عمومی - دکتر ایرج گلدوزیان – انتشارات میزان

حقوق جزای عمومی، جلد اول  - دکتر ایرج گلدوزیان – انتشارات دانشگاه تهران

حقوق جزای عمومی، جلد (1و2) -  دکتر هوشنگ شامبیاتی – انتشارات مجد و ژوبین

حقوق جزای عمومی، جلد (1و2) - دکتر محمدعلی اردبیلی – انتشارات میزان

حقوق جزای عمومی، جلد (1و2) -  دکتر پرویز صانعی - گنج دانش

زمینه حقوق جزای عمومی - دکتر نوربها - گنج دانش

حقوق جزای اختصاصی :

حقوق جزای اختصاصی - دکتر ایرج گلدوزیان – انتشارات دانشگاه تهران

جرایم علیه اشخاص - دکتر حسین آقایی نیا – انتشارات میزان

حقوق جزای اختصاصی (1و2و3) -  دکتر حسین میرمحمد صادقی – انتشارات میزان

محشای قانون مجازات اسلامی  - دکتر هوشنگ گلدوزیان – انتشارات مجد

دوره حقوق جزای اختصاصی (1و2و3)  - دکتر هوشنگ شامبیاتی – انتشارات مجد و  ژوبین

جرایم علیه اشخاص - دکتر سپهوند – انتشارات مجد

آیین دادرسی کیفری :

فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران - دکتر بهروز جوانمرد - انتشارات بهنامی - چاپ دوم 1390

آیین دادرسی کیفری، جلد (1و2) -  دکتر محمد آشوری – انتشارات سمت (منبع فرعی)

آیین دادرسی کیفری (1و2و3) - دکتر محمود آخوندی – انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی (منبع فرعی)

آیین دادرسی کیفری (4و5) -  دکتر محمود آخوندی – انتشارات مجد (منبع فرعی)

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری – انتشارات طرح نوین  و مجد

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین نامه آن (احیاء دادسرا) - انتشارات طرح نوین  و مجد

متون حقوقی :

Oxford Law – انتشارات میزان

Law Texts همراه با ترجمه – انتشارات گنج دانش و میزان

Law made sinple – همراه با ترجمه - انتشارات مجد

Law G.C.S.E – انتشارات مجد

فرهنگ حقوقی – انتشارات مجد

زبان عمومی – انتشارات طرح نوین

متون فقه :

تحریر الروضه 2 جلدی - ترجمه امینی – آیتی – انتشارات سمت

بیع و خیارات - دکتر روشنعلی شکاری – انتشارات کشاورز

گزیده متون فقه - دکتر ابوالحسن محمدی  - انتشارات میزان

مباحث حقوقی شرح لمعه همراه با ترجمه - دکتر اسدالله لطفی  - انتشارات مجد

لمعه دمشقیه 2 جلدی - با ترجمه و توضیح حمید مسجد سرایی – انتشارات خط سوم

مباحث حقوقی لمعه دشمقیه - با ترجمه حسینی نیک - انتشارات مجد

 

فهرست منابع آزمون کارشناسی ارشد (سراسری و آزاد) - گرايش حقوق بين الملل :

حقوق بين الملل عمومي :

حقوق بين الملل عمومي - دكتر محمدرضا ضيايي‌ بيگدلي – انتشارات گنج دانش

حقوق بين الملل عمومي(1و2) - دكتر سيدباقر ميرعباسي – انتشارات ميزان

حقوق معاهدات - دكتر رضا موسي زاده – انتشارات ميزان

سازمان هاي بي المللي - دكتر رضا موسي‌زاده – انتشارات ميزان

بايسته هاي حقوق بين المللي عمومي - دكتر رضا موسي‌زاده – انتشارات ميزان

حقوق بين الملل خصوصي :

حقوق بين الملل خصوصي - دكتر محمد نصيري  انتشارات آگاه

حقوق بين الملل خصوصي  - دكتر نجادعلي الماسي – انتشارات ميزان

بايسته هاي حقوق بين الملل خصوصي - دكتر محمود سلجوقي – انتشارات ميزان

حقوق اساسي :

بايسته هاي حقوق اساسي - دكتر ابوالفضل قاضي – انتشارات ميزان

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران(1و2) - دكتر محمد هاشمي  - انتشارات ميزان

قانون اساسي در نظم حقوقي كنوني - اميرساعد وكيل-پوريا عسگري – انتشارات مجد

حقوق تعهدات  :

قانون مدني در نظم حقوقي كنوني - دكتر ناصر كاتوزيان – انتشارات ميزان

اعمال حقوقي - دكتر ناصر كاتوزيان

وقايع حقوقي - دكتر ناصر كاتوزيان

حقوق مدني 3 - دكتر مهدي شهيدي – انتشارات مجد

حقوق مدني 6 - دكتر مهدي شهيدي – انتشارات مجد

سقوط تعهدات - دكتر مهدي شهيدي – انتشارات مجد

اصول قراردادها - دكتر مهدي شهيدي – انتشارات مجد

تشكيل قراردادها - دكتر مهدي شهيدي – انتشارات مجد

متون حقوقي :

Oxford Law – انتشارات ميزان

  Law Texts همراه با ترجمه  - انتشارات گنج دانش و ميزان

 Law made simple- همراه با ترجمه - انتشارات مجد

G.C.S.E Law 8 – انتشارات مجد

فرهنگ حقوقي – انتشارات مجد

زبان عمومي – انتشارات طرح نوين

 

فهرست منابع آزمون كارشناسي ارشد (سراسري) - گرايش حقوق بشر :

حقوق بين الملل عمومي و سازمان هاي بين المللي :

حقوق بين الملل عمومي - دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي – انتشارات گنج دانش

حقوق بين الملل عمومي(1و2)  - دكتر سيدباقر ميرعباسي – انتشارات ميزان

سازمانهاي بين المللي - دكتر رضا موسي زاده – انتشارات ميزان

حقوق معاهدات - دكتر رضا موسي زاده  - انتشارات ميزان

بايسته هاي حقوق بين الملل عمومي - دكتر رضا موسي زاده - انتشارات ميزان

حقوق تعهدات :

حقوق مدني در نظم حقوقي كنوني - دكتر ناصر كاتوزيان – انتشارات ميزان

اعمال حقوقي - دكتر ناصر كاتوزيان

وقايع حقوقي - دكتر ناصر كاتوزيان

حقوق اساسي :

بايسته هاي حقوق اساسي - دكتر ابوالفضل قاضي – انتشارات ميزان

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران(1و2) - دكتر محمد هاشمي – انتشارات ميزان

قانون اساسي در نظم حقوقي كنوني - اميرساعد وكيل-پوريا عسگري – انتشارات مجد

قانون جزا(عمومي و اختصاصي) :

محشاي قانون مجازات اسلامي - دكتر ايرج گلدوزيان – انتشارات مجد

بايسته هاي حقوق جزاي عمومي - دكتر ايرج گلدوزيان – انتشارات ميزان

آيين دادرسي كيفري :

فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران – دکتر بهروز جوانمرد – انتشارات بهنامی – چاپ دوم 1390

آيين دادرسي كيفري، جلد(1و2) -  دكتر محمد آشوري – انتشارات سمت (منبع فرعی)

آيين دادرسي كيفري(1،2و3) -  دكتر محمود آخوندي – انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامي (منبع فرعی)

قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري – انتشارات طرح نوین و مجد

قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب و آيين نامه آن (احياء دادسرا) – انتشارات طرح نوين و مجد

متون حقوقي :

 Oxford Law    - انتشارات ميزان

 Law Texts  همراه با ترجمه – انتشارات گنج دانش و ميزان

 Law made simple-  همراه با ترجمه – انتشارات مجد

 G.C.S,E Law  - انتشارات مجد

فرهنگ حقوقي – انتشارات مجد

زبان عمومي – انتشارات طرح نوين

 

فهرست منابع آزمون كارشناسي ارشد (سراسري و آزاد) گرايش حقوق عمومي :

  حقوق اداري :

حقوق اداري(1و2) - دكتر رضا موسي زاده – انتشارات ميزان

كليات حقوق اداري - دكتر ولي ا... انصاري – انتشارات ميزان

حقوق اداري - دكتر منوچهر طباطبايي‌مؤتمني – انتشارات سمت

قانون استخدام كشوري و قوانين مرتبط – انتشارات طرح نوين

حقوق اساسي :

بايسته هاي حقوق اساسي - دكتر ابوالفضل قاضي – انتشارات ميزان

حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران(1و2) -  دكتر محمد هاشمي – انتشارات ميزان

قانون اساسي در نظم حقوقي كنوني - اميرساعد وكيل-پورسيا عسگري – انتشارات مجد

حقوق بين الملل عمومي :

حقوق بين الملل عمومي - دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي – انتشارات گنج دانش

حقوق بين الملل عمومي(1و2) - دكتر سيدباقر ميرعباسي- انتشارات ميزان

حقوق معاهدات - دكتر رضا موسي زاده  - انتشارات ميزان

سازمان هاي بين المللي - دكتر رضا موسي زاده – انتشارات ميزان

بايسته هاي حقوق بين الملل - دكتر رضا موسي زاده – انتشارات ميزان

متون فقه :

  تحرير الروضه 2 جلدي - ترجمه اميني- آيتي – انتشارات سمت

بيع و خيارات - دكتر روشنعلي شكاري – انتشارات كشاورز

گزيده متون فقه - دكتر ابوالحسن محمدي  - انتشارات ميزان

مباحث حقوقي شرح لمعه همراه با ترجمه - دكتر اسدا... لطفي – انتشارات مجد

لمعه دمشقيه 2 جلدي - با ترجمه و توضيح حميد مسجدسرايي - انتشارات خط سوم

مباحث حقوقي لمعه دمشقيه - با ترجمه حسيني نيك – انتشارات مجد

متون حقوقي :

 Oxford Law    - انتشارات ميزان

 Law Texts  همراه با ترجمه – انتشارات گنج دانش و ميزان

 Law made simple  همراه با ترجمه - انتشارات مجد

G.C.S,E Law  - انتشارات مجد

فرهنگ حقوقي – انتشارات مجد

زبان عمومي – انتشارات طرح نوين

 

فهرست منابع آزمون كارشناسي ارشد(سراسري) گرايش حقوق تجارت بين الملل :

حقوق مدني :

قانون مدني در نظم حقوقي كنوني - دكتر ناصر كاتوزيان – انتشارات ميزان

  اموال و مالكيت - دكتر ناصر كاتوزيان - انتشارات ميزان

اعمال حقوقي - دكتر ناصر كاتوزيان

وقايع حقوقي - دكتر ناصر كاتوزيان

درس هايي از عقود معين (1) - دكتر ناصر كاتوزيان – انتشارات گنج دانش

درس هايي از عقود معين (2) - دكتر ناصر كاتوزيان – انتشارات گنج دانش

حقوق تجارت :

دورة كامل حقوق تجارت - دكتر محمود عرفاني – انتشارات ميزان

حقوق تجارت (ورشكستگي) - دكترمحمدحسين قائم‌مقام فراهاني – انتشارات ميزان

  حقوق تجارت، دورة كامل - دكتر ربيعا اسكيني – انتشارات سمت

  قانون تجارت – انتشارات طرح نوين و مجد

حقوق بين الملل عمومي :

حقوق بين الملل عمومي - دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي – انتشارات گنج دانش

حقوق بين الملل عمومي(1و2) - دكتر سيدباقر ميرعباسي – انتشارات ميزان

سازمان هاي بين الملل - دكتر رضا موسي زاده – انتشارات ميزان

حقوق معاهدات - دكتر رضا موسي زاده  - انتشارات ميزان

بايسته هاي حقوق بين الملل عمومي - دكتر رضا موسي زاده - ميزان

حقوق بين الملل خصوصي :

حقوق بين الملل خصوصي  - دكتر محمد نصيري – انتشارات آگاه

حقوق بين الملل خصوصي - دكتر نجاد علي الماسي – انتشارات ميزان

متون حقوقي :

Oxford Law    - انتشارات ميزان

 Law Texts  همراه با ترجمه – انتشارات گنج دانش و ميزان

 Law made simple  همراه با ترجمه - انتشارات مجد

G.C.S,E Law  - انتشارات مجد

فرهنگ حقوقي – انتشارات مجد

زبان عمومي – انتشارات طرح نوين

 

فهرست منابع ازمون كارشناسي ارشد (سراسري) گرايش حقوق محيط زيست :

حقوق بين الملل عمومي :

حقوق بين الملل عمومي - دكتر محمدرضا ضيايي بيگدلي – انتشارات گنج دانش

حقوق بين الملل عمومي(1و2) - دكتر سيدباقر ميرعباسي – انتشارات ميزان

سازمانهاي بين المللي - دكتر رضا موسي زاده – انتشارات ميزان

حقوق معاهدات - دكتر رضا موسي زاده  - انتشارات ميزان

بايسته هاي حقوق بين الملل عمومي - دكتر موسي زاده – انتشارات ميزان

حقوق اداري :

حقوق اداري - دكتر منوچهر طباطبايي مؤتمني – انتشارات سمت

كليات حقوق اداري  - دكتر ولي ا... انصاري – انتشارات ميزان

حقوق اداري(1و2)- دكتر رضا موسي زاده – انتشارات ميزان

قانون استخدام كشوري و قوانين مرتبط – انتشارات طرح نوين و مجد

حقوق جزاي اختصاصي :

محشاي قانون مجازات اسلامي - دكتر ايرج گلدوزيان - انتشارات مجد

حقوق جزاي اختصاصي(1،2و3) -  دكتر حسين ميرمحمد صادقي – انتشارات ميزان

جرايم عليه اشخاص - دكتر حسين آقايي نيا – انتشارات ميزان

متون حقوقي :

Oxford Law    - انتشارات ميزان

 Law Texts  همراه با ترجمه – انتشارات گنج دانش و ميزان

 Law made simple  همراه با ترجمه - انتشارات مجد

G.C.S,E Law  - انتشارات مجد

فرهنگ حقوقي – انتشارات مجد

زبان عمومي – انتشارات طرح نوين

 

فهرست منابع آزمون کانون وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی :

حقوق مدنی (مشترک( :

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی- دکتر ناصر کاتوزیان- انتشارات میزان

حقوق جزا (مشترک) :

محشای قانون مجازات اسلامی  - دکتر ایرج گلدوزیان – انتشارات مجد

زمینه حقوق جزای عمومی - دکتر رضا نوربها – انتشارات گنج دانش

حقوق تجارت (مشترک) :

حقوق تجارت، دوره کامل - دکتر ربیعا اسکینی – انتشارات سمت

قانون تجارت - طرح نوین – انتشارات مجد

آیین دادرسی مدنی (مشترک) :

آیین دادرسی مدنی، جلد (1،2و3) -  دکتر عبدالله شمس – انتشارات دراک

2قانون آیین دارسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی - طرح نوین – انتشارات مجد

قانون اجرای احکام مدنی - طرح نوین – انتشارات مجد

قانون اصلاح قاون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آیین نامه آن - طرح نوین – انتشارات مجد

آیین دادرسی کیفری (مشترک) :

فرآیند دادرسی در حقوق کیفری ایران – دکتر بهروز جوانمرد – انتشارات بهنامی – چاپ دوم 1390

آیین دارسی کیفری (1 و 2) - دکتر محمد آشوری – انتشارات سمت (منبع فرعی)

آیین دارسی کیفری (1و2و3) -  دکتر محمود آخوندی – انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (منبع فرعی)

قانون آیین دارسی کیفری 1378 - طرح نوین – انتشارات مجد

قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و آیین نامه آن (احیاء دادسرا) - طرح نوین – انتشارات مجد

اصول فقه (اختصاصی وکالت) :

اصول فقه  - دکتر ابوالحسن محمدی – انتشارات دانشگاه تهران

اصول فقه - دکتر روشنعلی شکاری – انتشارات طرح نوین

حقوق ثبت، امور حسبی و متون فقه (اختصاصی مشاوران حقوقی) :

حقوق ثبت - غلامرضا شهری  - انتشارات جهاد دانشگاهی

2حقوق ثبت - دکتر سلیمان فدوی – انتشارات طرح نوین

قوانین و مقررات ثبتی - دکتر سلیمان فدوی – انتشارات طرح نوین

قانون امور حسبی – انتشارات طرح نوین

تحریر الوسیله - حضرت امام خمینی (ره)            

 

منابع آزمون سر دفتری اسناد رسمی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باتوجه به نیازمندی های هر محل وشرایط مقرر درقانون دفاتراسناد رسمی مصوب 1354 اقدام به پذیرش سردفتراسناد رسمی می نماید.

شرایط داوطلبان  :

علاوه بر شرایط عمومی که در زمان اعلام آگهی ثبت نام از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشخص می شود طبق ماده6 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 25/4/1354 اشخاص زیر را می توان به سر دفتری دفترخانه اسناد رسمی تعیین نمود:

الف- اشخاصی که دارای لیسانس حقوق در رشته قضایی یا منقول از دانشکده الهیات یا دانشکده سابق معقول و منقول باشند.

ب – کسانی که دارای دو سال سابقه خدمت قضایی یا وکالت پایه یک دادگستری باشند.

ج – سایر لیسانسیه ها به شرط داشتن سه سال سابقه دفتریاری

د – اشخاصی که از مراجع مسلم، دارای تصدیق اجتهاد طبق آیین نامه ای که به تصویب وزارت دادگستری می رسد باشند.

ه- دفتر یارانی که دارای گواهی قبولی امتحان مخصوص سر دفتری و دفتر یاری موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316 باشند به شرط داشتن پنج سال سابقه دفتر یاری.

و- دفتر یارانی که دارای دیپلم کامل متوسطه باشند به شرط داشتن هفت سال سابقه دفتر یاری اول.

ز – دفتر یاران اول که در تاریخ تصویب این قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفتر یاری اول اعم از متناوب و مستمر داشته باشند.

فهرست منابع آزمون سر دفتری

حقوق ثبت و مقررات ثبتی :

حقوق ثبت - غلامرضا شهری - انتشارات جهاد دانشگاهی

قوانین و مقررات ثبتی - دکتر سلیمان فدوی – انتشارات طرح نوین

حقوق ثبت - دکتر سلیمان فدوی – انتشارات طرح نوین

مجموعه بخشنامه ها و محشای ثبتی - غلامرضا حجتی اشرفی – انتشارات گنج دانش

حقوق مدنی :

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی - دکتر ناصر کاتوزیان – انتشارات میزان

حقوق جزا :

محشای قانون مجازات اسلامی  - دکتر ایرج گلدوزیان – انتشارات مجد

بایسته های حقوق جزای عمومی - دکتر ایرج گلدوزیان – انتشارات میزان

حقوق تجارت :

حقوق تجارت، دوره کامل - دکتر ربیعا اسکینی – انتشارات سمت

قانون تجارت – انتشارات طرح نوین

توضیح : برای دروس ادبیات فارسی، عربی و معارف اسلامی مطالعه در حد دیپلم و دروس تخصصی علوم انسانی کافی است.

قوانين خاص برای آزمون وکالت :

آئين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرائي مصوب 1387 ، آئين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري و وكلاي موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1385 ، قانون الحاق يك تبصره به ماده 336 قانون مدني مصوب 1385، قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان حاصل ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي مصوب 1385، قانون مسئوليت مدنى مصوب 1339، قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مصوب 1385، قانون الزام تزريق واكسن ضد كزار مصوب 1367، قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 1376، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، قانون ثبت اختراعات‌، طرح هاي صنعتي ‌و علائم تجاري 1386 و آيين نامه اجرايي آن مصوب 1387، قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1387 و آيين نامه آن مصوب 1388 و ماده  3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 1373 با اصلاحات بعدي ، قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 ، قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ، قانون امور حسبي مصوب 1319 ، قانون تصديق انحصار وراثت مصوب 1309 ، قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357 و آيين نامه آن مصوب 1358 ، قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور مصوب 1382و آيين نامه آن مصوب 1383 ، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و آيين نامه آن مصوب 1378، آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت مصوب 1384 ، قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 و قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388،قانون تشدید مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 1386 ، قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 ، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 ، الحاقات و اصلاحات به قانون مجازات اسلامی نظیر ماده 48 مکرر ماده 702 ماده 703 ماده 651 ماده 566 مکرر ، قانون محکومیت های مؤثر کیفری مصوب 1366 با  اصلاحات بعدی ، قانون مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب  1369 با اصلاحات بعدی ، قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر مصوب 1308

 

 فهرست منابع مورد نیاز دانشجویان مدیریت مالی

 

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت بازرگانی

زبان عمومی و تخصصی :

زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب) - محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش نوین

 زبان عمومی -  محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت - آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی استونر،فریمن، برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

زبان عمومی کارشناسی ارشد - آرمان اشراقی - انتشارات پیک مروا

 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) - داور ونوس - انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی  - ماری برامبرگ ، ترجمه محمدرضا مجدی - انتشارات رهنما

زبان عمومی - اباذر نورحسینی - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

زبان تخصصی مدیریت  (GMAT)- داور ونوس ،پگاه شاپوری - انتشارات نگاه دانش

 زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه - عباس فرزام - انتشارات باستان

 Barron's essential words for the TOEFLاستیون ماتیسن ،ترجمه مهدی سیدآبادی - انتشارات ابتدا

 فرهنگ فراگیری دانش مدیریت - پاتریک مانتانا ، ترجمه سهراب خلیلی شورینی - انتشارات یادواره کتاب

 سوال های چند گزینه ای زبان تخصصی مدیریت - اسدالله کردنائیج - کتاب مهربان نشر

 گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد - وحید عسگری - کانون فرهنگی آموزش

 زبان تخصصی مدیریت - سید علی اکبر افجه ای و حسین متنی -  انتشارات سنجش

Management - A global perspective - Weihrich, Koontz - انتشارات ترمه

 زبان عمومی کارشناسی ارشد - داور ونوس - انتشارات کتابخانه فرهنگ

تئوریهای مدیریت :

 مدیریت عمومی  - مهدی الوانی - نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مبانی مدیریت رفتار سازمانی  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مدیریت منابع انسانی -  اسفندیار سعادت - انتشارات سمت

 تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی - استیفن رابینز،  ترجمه الوانی و دانائی فرد - انتشارات صفار - اشراقی

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی - علی اکبر افجه - انتشارات سمت

 مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت - داور ونوس و مهرداد پرچ - انتشارات مهربان نشر

 مبانی رفتار سازمانی - استیفن رابینز ، ترجمه اعرابی و پارساییان - انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مبانی تئوری و طراحی سازمان - ریچارد ال دفت ،ترجمه پارسائیان و اعرابی - انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مدیریت رفتار سازمانی - هرسی و بلانچارد ، ترجمه علی علاقه بند - انتشارات امیرکبیر

 مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان - 2جلد - سید رضا سید جوادین - انتشارات نگاه دانش

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار - ناصر میر سپاسی - نشر کتابسرا - میر

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - شمس السادات زاهدی - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

  مدیریت منابع انسانی - سید حسین ابطحی - انتشارات دانشگاه پیام نور

 مروری بر تئوریها و اصول مدیریت - علیرضا امیرکبیری - انتشارات نگاه دانش

 راهبرد منابع انسانی - آشوک چاندا، چیلپا کابرا ، ترجمه حاجی کریمی و رنگریز -  شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت - سیدرضاسیدجوادین، سیدمحمدرضا ناصرزاده - انتشارات نگاه دانش

تئوریهای مدیریت -  سید اباذر نورحسینی، احمد صداقت - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

اقتصاد کلان :

 اقتصاد کلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان -  تیمور رحمانی - انتشارات ترمه

 تئوری اقتصاد کلان محمود روزبهان - نشر تابان

اقتصاد خرد :

 اقتصاد خرد  - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 تئوری و مسائل اقتصاد خرد - دومنیک سالواتوره ، ترجمه حمیدرضا ارباب - نشر نی

 ریاضیات :

ریاضیات عمومی  - امید محمودیان - انتشارات نگاه دانش

 ریاضیات عمومی و کاربردهای آن - جلد 1و2 - محمدحسین پورکاظمی -  نشر نی

 ریاضیات - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - اکبر عالم تبریز ، محمد فاریابی باسمنج - انتشارات صفار - اشراقی

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2) - ایرج ابراهیمی، جمشید صدقیانی - هستان - هوای تازه

 ریاضیات کاربردی - وحید ناصحی فر - انتشارات پوران پژوهش

آمار

  آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) - عادل آذر ، مومنی - انتشارات سمت

 آمار و احتمال - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

آمار و احتمال - محسن طورانی -  زیتون سبز

درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حسابداری - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2 -  صدقیانی ، ابراهیمی - هستان - آرامش - هوای تازه

 آمار و کاربرد آن در مدیریت  - اکبر عالم تبریز ، مریم بهرامی - انتشارات پلیکان (تست قرمز)

 آمار کاربردی - وحید ناصحی فر و دیگران - نشر ترمه

پژوهش عملیاتی :

 تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته) - اکبر عالم تبریز ، علی یونسیان - انتشارات پوران پژوهش

 پژوهش عملیاتی  - عارفه فدوی - انتشارات نگاه دانش

 پژوهش عملیاتی (برنامه ریزی خطی) - محمدرضا مهرگان - نشر کتاب دانشگاهی

تحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی -  عادل آذر - انتشارات سمت

مدیریت مالی :

 مدیریت مالی - جلد 1و2  - ریموند پی.نوو ، ترجمه جهانخانی و پارسائیان - انتشارات سمت

 مدیریت مالی - رضا تهرانی - انتشارات نگاه دانش

 مدیریت مالی (اصول، مفاهیم، کاربردها - حسن قالیباف اصل - انتشارات پوران پژوهش

 مدیریت مالی-  علی اسدالهی فام، سیدسعید میرواحدی - انتشارات فراآموزش (مدرسان شریف)

 مدیریت بازاریابی :

 مدیریت بازاریابی  - روستا، ونوس، ابراهیمی - انتشارات سمت

بازاریابی: خلاصه درس و تست های طبقه بندی شده بر اساس کتاب اصول بازاریابی کاتلر - داور ونوس، مهرداد پرچ، بهمن فروزنده - نشر آموخته

 اصول بازاریابی -  فیلیپ کاتلر ،ترجمه بهمن فروزنده - نشر آموخته

 بازاریابی (مدیریت بازار) ، نکته و تست - شاهرخ افلاکی -  انتشارات کیومرث

 اینکوترمز 2000 - مسعود طارم سری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

کلیه دروس :

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی) - گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی) -  گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت صنعتی و تکنولوژی

زبان عمومی و تخصصی :

زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب) - محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش نوین

 زبان عمومی -  محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت - آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی استونر،فریمن، برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

زبان عمومی کارشناسی ارشد - آرمان اشراقی - انتشارات پیک مروا

 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) - داور ونوس - انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی  - ماری برامبرگ ، ترجمه محمدرضا مجدی - انتشارات رهنما

زبان عمومی - اباذر نورحسینی - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

زبان تخصصی مدیریت  (GMAT)- داور ونوس ،پگاه شاپوری - انتشارات نگاه دانش

 زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه - عباس فرزام - انتشارات باستان

 Barron's essential words for the TOEFLاستیون ماتیسن ،ترجمه مهدی سیدآبادی - انتشارات ابتدا

 فرهنگ فراگیری دانش مدیریت - پاتریک مانتانا ، ترجمه سهراب خلیلی شورینی - انتشارات یادواره کتاب

 سوال های چند گزینه ای زبان تخصصی مدیریت - اسدالله کردنائیج - کتاب مهربان نشر

 گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد - وحید عسگری - کانون فرهنگی آموزش

 زبان تخصصی مدیریت - سید علی اکبر افجه ای و حسین متنی -  انتشارات سنجش

Management - A global perspective - Weihrich, Koontz - انتشارات ترمه

 زبان عمومی کارشناسی ارشد - داور ونوس - انتشارات کتابخانه فرهنگ

تئوریهای مدیریت :

 مدیریت عمومی  - مهدی الوانی - نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مبانی مدیریت رفتار سازمانی  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مدیریت منابع انسانی -  اسفندیار سعادت - انتشارات سمت

 تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی - استیفن رابینز،  ترجمه الوانی و دانائی فرد - انتشارات صفار - اشراقی

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی - علی اکبر افجه - انتشارات سمت

 مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت - داور ونوس و مهرداد پرچ - انتشارات مهربان نشر

 مبانی رفتار سازمانی - استیفن رابینز ، ترجمه اعرابی و پارساییان - انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مبانی تئوری و طراحی سازمان - ریچارد ال دفت ،ترجمه پارسائیان و اعرابی - انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مدیریت رفتار سازمانی - هرسی و بلانچارد ، ترجمه علی علاقه بند - انتشارات امیرکبیر

 مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان - 2جلد - سید رضا سید جوادین - انتشارات نگاه دانش

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار - ناصر میر سپاسی - نشر کتابسرا - میر

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - شمس السادات زاهدی - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

  مدیریت منابع انسانی - سید حسین ابطحی - انتشارات دانشگاه پیام نور

 مروری بر تئوریها و اصول مدیریت - علیرضا امیرکبیری - انتشارات نگاه دانش

 راهبرد منابع انسانی - آشوک چاندا، چیلپا کابرا ، ترجمه حاجی کریمی و رنگریز -  شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت - سیدرضاسیدجوادین، سیدمحمدرضا ناصرزاده - انتشارات نگاه دانش

تئوریهای مدیریت -  سید اباذر نورحسینی، احمد صداقت - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

اقتصاد کلان :

 اقتصاد کلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان -  تیمور رحمانی - انتشارات ترمه

 تئوری اقتصاد کلان محمود روزبهان - نشر تابان

اقتصاد خرد :

 اقتصاد خرد  - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 تئوری و مسائل اقتصاد خرد - دومنیک سالواتوره ، ترجمه حمیدرضا ارباب - نشر نی

 ریاضیات :

ریاضیات عمومی  - امید محمودیان - انتشارات نگاه دانش

 ریاضیات عمومی و کاربردهای آن - جلد 1و2 - محمدحسین پورکاظمی -  نشر نی

 ریاضیات - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - اکبر عالم تبریز ، محمد فاریابی باسمنج - انتشارات صفار - اشراقی

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2) - ایرج ابراهیمی، جمشید صدقیانی - هستان - هوای تازه

 ریاضیات کاربردی - وحید ناصحی فر - انتشارات پوران پژوهش

آمار:

  آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) - عادل آذر ، مومنی - انتشارات سمت

 آمار و احتمال - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

آمار و احتمال - محسن طورانی -  زیتون سبز

درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حسابداری - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2 -  صدقیانی ، ابراهیمی - هستان - آرامش - هوای تازه

 آمار و کاربرد آن در مدیریت  - اکبر عالم تبریز ، مریم بهرامی - انتشارات پلیکان (تست قرمز)

 آمار کاربردی - وحید ناصحی فر و دیگران - نشر ترمه

پژوهش عملیاتی :

 تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته) - اکبر عالم تبریز ، علی یونسیان - انتشارات پوران پژوهش

 پژوهش عملیاتی  - عارفه فدوی - انتشارات نگاه دانش

 پژوهش عملیاتی (برنامه ریزی خطی) - محمدرضا مهرگان - نشر کتاب دانشگاهی

تحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی -  عادل آذر - انتشارات سمت

مدیریت تولید :

مدیریت تولید و عملیات  - هایده متقی - انتشارات کیومرث

 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات  - جعفر نژاد ، فاریابی باسمنج - انتشارات صفار - اشراقی

 سوالات تستی مدیریت تولید و عملیات - هایده متقی - انتشارات آوای پاتریس

 مرجع کامل سوالات تستی مدیریت تولید و عملیات - حسن فارسیجانی - انتشارات فدک ایساتیس

 مدیریت تولید - الوانی ، شفیعی - نشر نی

کلیه دروس :

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی) - گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی) -  گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات

زبان عمومی و تخصصی :

زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب) - محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش نوین

 زبان عمومی -  محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت - آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی استونر،فریمن، برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

زبان عمومی کارشناسی ارشد - آرمان اشراقی - انتشارات پیک مروا

 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) - داور ونوس - انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی  - ماری برامبرگ ، ترجمه محمدرضا مجدی - انتشارات رهنما

زبان عمومی - اباذر نورحسینی - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

زبان تخصصی مدیریت  (GMAT)- داور ونوس ،پگاه شاپوری - انتشارات نگاه دانش

 زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه - عباس فرزام - انتشارات باستان

 Barron's essential words for the TOEFLاستیون ماتیسن ،ترجمه مهدی سیدآبادی - انتشارات ابتدا

 فرهنگ فراگیری دانش مدیریت - پاتریک مانتانا ، ترجمه سهراب خلیلی شورینی - انتشارات یادواره کتاب

 سوال های چند گزینه ای زبان تخصصی مدیریت - اسدالله کردنائیج - کتاب مهربان نشر

 گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد - وحید عسگری - کانون فرهنگی آموزش

 زبان تخصصی مدیریت - سید علی اکبر افجه ای و حسین متنی -  انتشارات سنجش

Management - A global perspective - Weihrich, Koontz - انتشارات ترمه

 زبان عمومی کارشناسی ارشد - داور ونوس - انتشارات کتابخانه فرهنگ

تئوریهای مدیریت :

 مدیریت عمومی  - مهدی الوانی - نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مبانی مدیریت رفتار سازمانی  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مدیریت منابع انسانی -  اسفندیار سعادت - انتشارات سمت

 تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی - استیفن رابینز،  ترجمه الوانی و دانائی فرد - انتشارات صفار - اشراقی

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی - علی اکبر افجه - انتشارات سمت

 مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت - داور ونوس و مهرداد پرچ - انتشارات مهربان نشر

 مبانی رفتار سازمانی - استیفن رابینز ، ترجمه اعرابی و پارساییان - انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مبانی تئوری و طراحی سازمان - ریچارد ال دفت ،ترجمه پارسائیان و اعرابی - انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مدیریت رفتار سازمانی - هرسی و بلانچارد ، ترجمه علی علاقه بند - انتشارات امیرکبیر

 مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان - 2جلد - سید رضا سید جوادین - انتشارات نگاه دانش

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار - ناصر میر سپاسی - نشر کتابسرا - میر

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - شمس السادات زاهدی - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

  مدیریت منابع انسانی - سید حسین ابطحی - انتشارات دانشگاه پیام نور

 مروری بر تئوریها و اصول مدیریت - علیرضا امیرکبیری - انتشارات نگاه دانش

 راهبرد منابع انسانی - آشوک چاندا، چیلپا کابرا ، ترجمه حاجی کریمی و رنگریز -  شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت - سیدرضاسیدجوادین، سیدمحمدرضا ناصرزاده - انتشارات نگاه دانش

تئوریهای مدیریت -  سید اباذر نورحسینی، احمد صداقت - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

اقتصاد کلان :

 اقتصاد کلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان -  تیمور رحمانی - انتشارات ترمه

 تئوری اقتصاد کلان محمود روزبهان - نشر تابان

اقتصاد خرد :

 اقتصاد خرد  - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 تئوری و مسائل اقتصاد خرد - دومنیک سالواتوره ، ترجمه حمیدرضا ارباب - نشر نی

 ریاضیات :

ریاضیات عمومی  - امید محمودیان - انتشارات نگاه دانش

 ریاضیات عمومی و کاربردهای آن - جلد 1و2 - محمدحسین پورکاظمی -  نشر نی

 ریاضیات - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - اکبر عالم تبریز ، محمد فاریابی باسمنج - انتشارات صفار - اشراقی

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2) - ایرج ابراهیمی، جمشید صدقیانی - هستان - هوای تازه

 ریاضیات کاربردی - وحید ناصحی فر - انتشارات پوران پژوهش

آمار :

  آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) - عادل آذر ، مومنی - انتشارات سمت

 آمار و احتمال - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

آمار و احتمال - محسن طورانی -  زیتون سبز

درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حسابداری - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2 -  صدقیانی ، ابراهیمی - هستان - آرامش - هوای تازه

 آمار و کاربرد آن در مدیریت  - اکبر عالم تبریز ، مریم بهرامی - انتشارات پلیکان (تست قرمز)

 آمار کاربردی - وحید ناصحی فر و دیگران - نشر ترمه

پژوهش عملیاتی :

 تحقیق در عملیات (مقدماتی تا پیشرفته) - اکبر عالم تبریز ، علی یونسیان - انتشارات پوران پژوهش

 پژوهش عملیاتی  - عارفه فدوی - انتشارات نگاه دانش

 پژوهش عملیاتی (برنامه ریزی خطی) - محمدرضا مهرگان - نشر کتاب دانشگاهی

تحقیق در عملیات: مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی -  عادل آذر - انتشارات سمت

مدیریت تولید :

مدیریت تولید و عملیات  - هایده متقی - انتشارات کیومرث

 مفاهیم اساسی مدیریت تولید و عملیات  - جعفر نژاد ، فاریابی باسمنج - انتشارات صفار - اشراقی

 سوالات تستی مدیریت تولید و عملیات - هایده متقی - انتشارات آوای پاتریس

 مرجع کامل سوالات تستی مدیریت تولید و عملیات - حسن فارسیجانی - انتشارات فدک ایساتیس

 مدیریت تولید - الوانی ، شفیعی - نشر نی

مدیریت بازاریابی :

 مدیریت بازاریابی  - روستا، ونوس، ابراهیمی - انتشارات سمت

بازاریابی: خلاصه درس و تست های طبقه بندی شده بر اساس کتاب اصول بازاریابی کاتلر - داور ونوس، مهرداد پرچ، بهمن فروزنده - نشر آموخته

 اصول بازاریابی -  فیلیپ کاتلر ،ترجمه بهمن فروزنده - نشر آموخته

 بازاریابی (مدیریت بازار) ، نکته و تست - شاهرخ افلاکی -  انتشارات کیومرث

 اینکوترمز 2000 - مسعود طارم سری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

کلیه دروس :

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی) - گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی) -  گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت دولتی

زبان عمومی و تخصصی :

زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب) - محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش نوین

 زبان عمومی -  محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت - آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی استونر،فریمن، برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

زبان عمومی کارشناسی ارشد - آرمان اشراقی - انتشارات پیک مروا

 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) - داور ونوس - انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی  - ماری برامبرگ ، ترجمه محمدرضا مجدی - انتشارات رهنما

زبان عمومی - اباذر نورحسینی - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

زبان تخصصی مدیریت  (GMAT)- داور ونوس ،پگاه شاپوری - انتشارات نگاه دانش

 زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه - عباس فرزام - انتشارات باستان

 Barron's essential words for the TOEFLاستیون ماتیسن ،ترجمه مهدی سیدآبادی - انتشارات ابتدا

 فرهنگ فراگیری دانش مدیریت - پاتریک مانتانا ، ترجمه سهراب خلیلی شورینی - انتشارات یادواره کتاب

 سوال های چند گزینه ای زبان تخصصی مدیریت - اسدالله کردنائیج - کتاب مهربان نشر

 گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد - وحید عسگری - کانون فرهنگی آموزش

 زبان تخصصی مدیریت - سید علی اکبر افجه ای و حسین متنی -  انتشارات سنجش

Management - A global perspective - Weihrich, Koontz - انتشارات ترمه

 زبان عمومی کارشناسی ارشد - داور ونوس - انتشارات کتابخانه فرهنگ

تئوریهای مدیریت :

 مدیریت عمومی  - مهدی الوانی - نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مبانی مدیریت رفتار سازمانی  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مدیریت منابع انسانی -  اسفندیار سعادت - انتشارات سمت

 تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی - استیفن رابینز،  ترجمه الوانی و دانائی فرد - انتشارات صفار - اشراقی

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی - علی اکبر افجه - انتشارات سمت

 مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت - داور ونوس و مهرداد پرچ - انتشارات مهربان نشر

 مبانی رفتار سازمانی - استیفن رابینز ، ترجمه اعرابی و پارساییان - انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مبانی تئوری و طراحی سازمان - ریچارد ال دفت ،ترجمه پارسائیان و اعرابی - انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مدیریت رفتار سازمانی - هرسی و بلانچارد ، ترجمه علی علاقه بند - انتشارات امیرکبیر

 مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان - 2جلد - سید رضا سید جوادین - انتشارات نگاه دانش

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار - ناصر میر سپاسی - نشر کتابسرا - میر

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - شمس السادات زاهدی - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

  مدیریت منابع انسانی - سید حسین ابطحی - انتشارات دانشگاه پیام نور

 مروری بر تئوریها و اصول مدیریت - علیرضا امیرکبیری - انتشارات نگاه دانش

 راهبرد منابع انسانی - آشوک چاندا، چیلپا کابرا ، ترجمه حاجی کریمی و رنگریز -  شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت - سیدرضاسیدجوادین، سیدمحمدرضا ناصرزاده - انتشارات نگاه دانش

تئوریهای مدیریت -  سید اباذر نورحسینی، احمد صداقت - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

اقتصاد کلان :

 اقتصاد کلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان -  تیمور رحمانی - انتشارات ترمه

 تئوری اقتصاد کلان محمود روزبهان - نشر تابان

اقتصاد خرد :

 اقتصاد خرد  - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 تئوری و مسائل اقتصاد خرد - دومنیک سالواتوره ، ترجمه حمیدرضا ارباب - نشر نی

 ریاضیات :

ریاضیات عمومی  - امید محمودیان - انتشارات نگاه دانش

 ریاضیات عمومی و کاربردهای آن - جلد 1و2 - محمدحسین پورکاظمی -  نشر نی

 ریاضیات - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - اکبر عالم تبریز ، محمد فاریابی باسمنج - انتشارات صفار - اشراقی

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2) - ایرج ابراهیمی، جمشید صدقیانی - هستان - هوای تازه

 ریاضیات کاربردی - وحید ناصحی فر - انتشارات پوران پژوهش

آمار :

  آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) - عادل آذر ، مومنی - انتشارات سمت

 آمار و احتمال - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

آمار و احتمال - محسن طورانی -  زیتون سبز

درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حسابداری - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2 -  صدقیانی ، ابراهیمی - هستان - آرامش - هوای تازه

 آمار و کاربرد آن در مدیریت  - اکبر عالم تبریز ، مریم بهرامی - انتشارات پلیکان (تست قرمز)

 آمار کاربردی - وحید ناصحی فر و دیگران - نشر ترمه

مالیه عمومی :

مالیه عمومی  - تقوی وابوطالب  - انتشارات کتابخانه فروردین

 مالیه عمومی و خط مشی دولتها - غلامرضا عزیزی  - انتشارات شهرآشوب

 مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت  - رنگریز ، خورشیدی  - شرکت چاپ و نشر بازرگانی

بودجه :

جزوه بودجه - دکتر مشایخی  - دانشگاه شهیدبهشتی

 بودجه و بودجه ریزی - داود کیاکجوری

 اصول و مبانی نظام نوین بودجه در ایران -  مرتضی موسی خانی ، مسعود منشی زاده  - دانشگاه آزاد قزوین

 بودجه ریزی دولتی در ایران  - علیرضا فرزیب - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

 جزوه بودجه  - دکتر نیکوکار

حسابداری دولتی :

اصول و کاربرد حسابداری دولتی در سازمانهای غیر انتفاعی - اقوامی ، باباجانی - انتشارات سمت

 حسابداری و کنترلهای مالی دولتی -  جعفر باباجانی - دانشگاه علامه طباطبایی

 حسابداری دولتی  - پرویز سعیدی  - انتشارات نگاه دانش

 حسابداری دولتی  - سیدمهدی محمدحسینی - انتشارات پوران پژوهش

کلیه دروس :

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی) - گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی) -  گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت مالی

زبان عمومی و تخصصی :

زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب) - محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش نوین

 زبان عمومی -  محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت - آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی استونر،فریمن، برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

زبان عمومی کارشناسی ارشد - آرمان اشراقی - انتشارات پیک مروا

 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) - داور ونوس - انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی  - ماری برامبرگ ، ترجمه محمدرضا مجدی - انتشارات رهنما

زبان عمومی - اباذر نورحسینی - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

زبان تخصصی مدیریت  (GMAT)- داور ونوس ،پگاه شاپوری - انتشارات نگاه دانش

 زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه - عباس فرزام - انتشارات باستان

 Barron's essential words for the TOEFLاستیون ماتیسن ،ترجمه مهدی سیدآبادی - انتشارات ابتدا

 فرهنگ فراگیری دانش مدیریت - پاتریک مانتانا ، ترجمه سهراب خلیلی شورینی - انتشارات یادواره کتاب

 سوال های چند گزینه ای زبان تخصصی مدیریت - اسدالله کردنائیج - کتاب مهربان نشر

 گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد - وحید عسگری - کانون فرهنگی آموزش

 زبان تخصصی مدیریت - سید علی اکبر افجه ای و حسین متنی -  انتشارات سنجش

Management - A global perspective - Weihrich, Koontz - انتشارات ترمه

 زبان عمومی کارشناسی ارشد - داور ونوس - انتشارات کتابخانه فرهنگ

اقتصاد کلان :

 اقتصاد کلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان -  تیمور رحمانی - انتشارات ترمه

 تئوری اقتصاد کلان محمود روزبهان - نشر تابان

اقتصاد خرد :

 اقتصاد خرد  - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 تئوری و مسائل اقتصاد خرد - دومنیک سالواتوره ، ترجمه حمیدرضا ارباب - نشر نی

 ریاضیات :

ریاضیات عمومی  - امید محمودیان - انتشارات نگاه دانش

 ریاضیات عمومی و کاربردهای آن - جلد 1و2 - محمدحسین پورکاظمی -  نشر نی

 ریاضیات - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - اکبر عالم تبریز ، محمد فاریابی باسمنج - انتشارات صفار - اشراقی

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2) - ایرج ابراهیمی، جمشید صدقیانی - هستان - هوای تازه

 ریاضیات کاربردی - وحید ناصحی فر - انتشارات پوران پژوهش

آمار :

  آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) - عادل آذر ، مومنی - انتشارات سمت

 آمار و احتمال - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

آمار و احتمال - محسن طورانی -  زیتون سبز

درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حسابداری - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2 -  صدقیانی ، ابراهیمی - هستان - آرامش - هوای تازه

 آمار و کاربرد آن در مدیریت  - اکبر عالم تبریز ، مریم بهرامی - انتشارات پلیکان (تست قرمز)

 آمار کاربردی - وحید ناصحی فر و دیگران - نشر ترمه

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک :

 مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک -  علی سعیدی و رضا راعی - انتشارات سمت

 مدیریت سرمایه گذاری -  جونز چارلز ، ترجمه تهرانی و نوربخش - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات مدیریت سرمایه گذاری و ریسک -  رضا تهرانی ، عسگر نوربخش - انتشارات نگاه دانش نوین

 مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته - رضا راعی و احمد تلنگی - انتشارات سمت (برای مطالعه بیشتر)

مدیریت مالی :

 مدیریت مالی - جلد 1و2-  ریموند پی.نوو - ترجمه جهانخانی و پارسائیان - انتشارات سمت

 مدیریت مالی - رضا تهرانی - انتشارات نگاه دانش

  مدیریت مالی (اصول، مفاهیم، کاربردها) - حسن قالیباف اصل - انتشارات پوران پژوهش

  مدیریت مالی - علی اسدالهی فام، سیدسعید میرواحدی - انتشارات فراآموزش (مدرسان شریف)

حسابداری (حسابداری مالی و صنعتی) :

 اصول حسابداری 1و2 - نوروش ،کرمی - انتشارات کتاب نو

 حسابداری صنعتی 1 -  جمشید اسکندری - انتشارات حفیظ

حسابداری صنعتی 1 -  محمدقسیم عثمانی ،علی قاسم زاده - انتشارات ترمه

 حسابداری صنعتی، جلد اول - عزیز عالی ور - سازمان حسابرسی

  حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی (جلد اول) - هورن گرن ، ترجمه پارساییان و بزرگ اصل - انتشارات ترمه

  مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی - جمشید اسکندری - انتشارات کیومرث (فقط تستهای حسابداری صنعتی1)

 مجموعه پرسش های چهارگزینه ای حسابداری صنعتی CPA - علی مصدر - انتشارات کیومرث (فقط تستهای حسابداری صنعتی1)

کلیه دروس :

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی) - گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی) -  گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت کارآفرینی

زبان عمومی و تخصصی :

زبان تخصصی مدیریت (با تاکید بر استراتژی های درک مطلب) - محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش نوین

 زبان عمومی -  محمدرضا ناصرزاده ، یاشاردهدشتی - انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت - آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

متون تخصصی مدیریت به زبان انگلیسی استونر،فریمن، برگزیده حسن اسماعیل پور و آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

زبان عمومی کارشناسی ارشد - آرمان اشراقی - انتشارات پیک مروا

 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفته) - داور ونوس - انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی  - ماری برامبرگ ، ترجمه محمدرضا مجدی - انتشارات رهنما

زبان عمومی - اباذر نورحسینی - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

زبان تخصصی مدیریت  (GMAT)- داور ونوس ،پگاه شاپوری - انتشارات نگاه دانش

 زبان انگلیسی از دبیرستان تا دانشگاه - عباس فرزام - انتشارات باستان

 Barron's essential words for the TOEFLاستیون ماتیسن ،ترجمه مهدی سیدآبادی - انتشارات ابتدا

 فرهنگ فراگیری دانش مدیریت - پاتریک مانتانا ، ترجمه سهراب خلیلی شورینی - انتشارات یادواره کتاب

 سوال های چند گزینه ای زبان تخصصی مدیریت - اسدالله کردنائیج - کتاب مهربان نشر

 گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد - وحید عسگری - کانون فرهنگی آموزش

 زبان تخصصی مدیریت - سید علی اکبر افجه ای و حسین متنی -  انتشارات سنجش

Management - A global perspective - Weihrich, Koontz - انتشارات ترمه

 زبان عمومی کارشناسی ارشد - داور ونوس - انتشارات کتابخانه فرهنگ

تئوریهای مدیریت :

 مدیریت عمومی  - مهدی الوانی - نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مبانی مدیریت رفتار سازمانی  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مدیریت منابع انسانی -  اسفندیار سعادت - انتشارات سمت

 تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی - استیفن رابینز،  ترجمه الوانی و دانائی فرد - انتشارات صفار - اشراقی

مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی - علی اکبر افجه - انتشارات سمت

 مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ارشد تئوریهای مدیریت - داور ونوس و مهرداد پرچ - انتشارات مهربان نشر

 مبانی رفتار سازمانی - استیفن رابینز ، ترجمه اعرابی و پارساییان - انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مبانی تئوری و طراحی سازمان - ریچارد ال دفت ،ترجمه پارسائیان و اعرابی - انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مدیریت رفتار سازمانی - هرسی و بلانچارد ، ترجمه علی علاقه بند - انتشارات امیرکبیر

 مروری جامع بر مفاهیم اساسی نظریه های مدیریت و سازمان - 2جلد - سید رضا سید جوادین - انتشارات نگاه دانش

 مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار - ناصر میر سپاسی - نشر کتابسرا - میر

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها - شمس السادات زاهدی - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

  مدیریت منابع انسانی - سید حسین ابطحی - انتشارات دانشگاه پیام نور

 مروری بر تئوریها و اصول مدیریت - علیرضا امیرکبیری - انتشارات نگاه دانش

 راهبرد منابع انسانی - آشوک چاندا، چیلپا کابرا ، ترجمه حاجی کریمی و رنگریز -  شرکت چاپ و نشر بازرگانی

 مجموعه سوالات طبقه بندی شده تئوری های مدیریت - سیدرضاسیدجوادین، سیدمحمدرضا ناصرزاده - انتشارات نگاه دانش

تئوریهای مدیریت -  سید اباذر نورحسینی، احمد صداقت - انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

اقتصاد کلان :

 اقتصاد کلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 2000 سوال چهارگزینه ای اقتصادکلان - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات چهارگزینه ای اقتصاد کلان -  تیمور رحمانی - انتشارات ترمه

 تئوری اقتصاد کلان محمود روزبهان - نشر تابان

اقتصاد خرد :

 اقتصاد خرد  - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

2000 سوال چهار گزینه ای اقتصاد خرد - محسن نظری - انتشارات نگاه دانش

 تئوری و مسائل اقتصاد خرد - دومنیک سالواتوره ، ترجمه حمیدرضا ارباب - نشر نی

 ریاضیات :

ریاضیات عمومی  - امید محمودیان - انتشارات نگاه دانش

 ریاضیات عمومی و کاربردهای آن - جلد 1و2 - محمدحسین پورکاظمی -  نشر نی

 ریاضیات - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

تست و خلاصه درس ریاضیات کارشناسی ارشد - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - اکبر عالم تبریز ، محمد فاریابی باسمنج - انتشارات صفار - اشراقی

 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت (جلد 1 و2) - ایرج ابراهیمی، جمشید صدقیانی - هستان - هوای تازه

 ریاضیات کاربردی - وحید ناصحی فر - انتشارات پوران پژوهش

آمار :

  آمار و کاربرد آن در مدیریت (2جلد) - عادل آذر ، مومنی - انتشارات سمت

 آمار و احتمال - هادی رنجبران - نشر کتاب دانشگاهی

آمار و احتمال - محسن طورانی -  زیتون سبز

درس و کنکور آمار و کاربرد آن در مدیریت، اقتصاد، بازرگانی و حسابداری - مسعود نیکوکار - گسترش علوم پایه

آمار و کاربرد آن در مدیریت 1و2 -  صدقیانی ، ابراهیمی - هستان - آرامش - هوای تازه

 آمار و کاربرد آن در مدیریت  - اکبر عالم تبریز ، مریم بهرامی - انتشارات پلیکان (تست قرمز)

 آمار کاربردی - وحید ناصحی فر و دیگران - نشر ترمه

مبانی کارآفرینی :

 مبانی کارآفرینی - احمدپور داریانی، مقیمی - نشر فراندیش

 کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها - احمدپور داریانی - نشر جاجرمی

  کتاب جامع کارآفرینی (ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد) - احمدپور داریانی، جمالی، قاسمی - انتشارات کتابخانه فرهنگ

  نگرشی معاصر بر کارآفرینی (جلد 1 و2) - هاچسل ریچارد دام، دانلد اف کوراتکو،ترجمه عامل محرابی -  انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

 کارآفرینی - رابرت هیسریچ، مایکل پیترز ، ترجمه فیاض بخش - انتشارات دانشگاه شریف

  کارآفرینی - احمدپورداریانی ،عزیزی - نشر محراب قلم

مدیریت بازاریابی :

 مدیریت بازاریابی  - روستا، ونوس، ابراهیمی - انتشارات سمت

بازاریابی: خلاصه درس و تست های طبقه بندی شده بر اساس کتاب اصول بازاریابی کاتلر - داور ونوس، مهرداد پرچ، بهمن فروزنده - نشر آموخته

 اصول بازاریابی -  فیلیپ کاتلر ،ترجمه بهمن فروزنده - نشر آموخته

 بازاریابی (مدیریت بازار) ، نکته و تست - شاهرخ افلاکی -  انتشارات کیومرث

 اینکوترمز 2000 - مسعود طارم سری موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

کلیه دروس :

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد اول (دروس عمومی) - گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت – جلد دوم (دروس تخصصی) -  گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت MBA

زبان عمومی :

  504 Essential Words

    تافل لانگمن (Paper)

   Barron’s Essential Words For the TOEFL

  تافل کمبریج

زبان عمومی - محمدرضا ناصرزاده ،یاشار دهدشتی-  انتشارات نگاه دانش 

زبان عمومی کارشناسی ارشد - آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

 Essential Grammar In Use

زبان عمومی - اباذر نورحسینی- انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

زبان تخصصی :

 زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی- اصلانی، مجبوری و غفارزادگان - انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت (با تأکید بر استراتژیهای درک مطلب) -  محمدرضا ناصرزاده ، یاشار دهدشتی-  انتشارات نگاه دانش 

زبان تخصصی کارشناسی ارشد -  آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

راهنمای جامع آزمون تافل - محمدرضا ناصرزاده ، یاشار دهدشتی - انتشارات نگاه دانش 

Management (A Global Perspective) 10th edition -  Koontz and Weihrich

 Management، 6th Edition - S.P.Robbins & M.Coulter

ریاضیات :

 ریاضی عمومی 1و2 -  مسعود آقاسی - انتشارات نگاه دانش

 ریاضی عمومی 1و2 - فرزین حاجی جمشیدی - انتشارات پوران پژوهش

  ریاضیات عمومی - محمدصادق معتقدی - پارسه

 ریاضیات 1و2 - مسعود نیکوکار

   ریاضیات عمومی - توماس ، آپوستل ، لیتهلد - سنجش هوش و استعداد تحصیلی رشته مدیریت GMAT

 سنجش هوش و استعداد تحصیلی رشته مدیریت GMAT :

 GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت - احمد صداقت - انتشارات نگاه دانش

 استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه مدیریت، GMAT - اصلانی، مجبوری و غفارزادگان - انتشارات نگاه دانش

 استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت - امیر عرفانیان - انتشارات نگاه دانش

 چگونه برای آزمون GMAT آماده شویم؟- آرمان اشراقی، احمد صداقت، علی خرازیان، سینا شفیع پور - انتشارات نگاه دانش

  کنکور کارشناسی ارشد GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته‌های MBA و مدیریت اجرایی - شهاب بچاری - نشر آزاده

کلیه دروس :

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA همراه با پاسخ تشریحی 86-74 - گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش 

 

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت اجرایی

نظریه های عمومی مدیریت :

مدیریت عمومی  - مهدی الوانی - نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت  - علی رضائیان - انتشارات سمت

مبانی مدیریت رفتار سازمانی  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مدیریت منابع انسانی -  اسفندیار سعادت - انتشارات سمت

 تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی - استیفن رابینز،  ترجمه الوانی و دانائی فرد - انتشارات صفار - اشراقی

 رفتار سازمانی (3جلدی و یک جلدی ) - رابینز (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان )- نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی- علی اکبر افجه - انتشارات سمت

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - علی رضاییان - انتشارات سمت

 سازمان و مدیریت - علی محمد اقتداری - انتشارات مولوی

 نظریه های عمومی مدیریت- اصلانی، مجبوری و غفارزادگان- انتشارات نگاه دانش

 مدیریت منابع انسانی - سیدحسین ابطحی - انتشارات دانشگاه پیام نور

 مرور جامع بر نظریه های سازمان و مدیریت - سیدرضا سید جوادین- نگاه دانش

 تئوریها و فرآیند مدیریت -هربرت جی هیکس ، ترجمه سهراب خلیلی شورینی - انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی (برای دانشگاه آزاد )

 تئوریهای مدیریت - عبدالله جاسبی ( فقط کنکور دانشگاه آزاد )

 سازمان و مدیریت - رضا نجف بیگی  ( فقط کنکور دانشگاه آزاد )

Management (A Global Perspective) 10th edition - Koontz and Weihrich

  زبان انگلیسی :

 زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی- اصلانی، مجبوری و غفارزادگان - انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت (با تأکید بر استراتژیهای درک مطلب) -  محمدرضا ناصرزاده ، یاشار دهدشتی-  انتشارات نگاه دانش 

  504 Essential Words

زبان عمومی - محمدرضا ناصرزاده ،یاشار دهدشتی-  انتشارات نگاه دانش

زبان عمومی کارشناسی ارشد - آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی کارشناسی ارشد -  آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

   Barron’s Essential Words For the TOEFL

تافل لانگمن (Paper)

  تافل کمبریج

Management (A Global Perspective) 10th edition -  Koontz and Weihrich

 Management، 6th Edition - S.P.Robbins & M.Coulter

Essential Grammar In Use

زبان عمومی - اباذر نورحسینی- انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

زبان فارسی :

 زبان و ادبیات فارسی، برای رشته های MBA و مدیریت اجرایی -  محمد جواد زینلی - انتشارات نگاه دانش

 زبان فارسی رشته مدیریت اجرایی و : MBA شامل شرح درس و نکات تستی، تستهای سالهای اخیر آزمون سراسری- مصطفی علیزاده - نشر کوی کوثر

 ادبیات کنکور - نشر کانون فرهنگی آموزش

 نگارش و ویرایش - احمد سمیعی - نشر سمت

غلط ننویسیم - ابوالحسن نجفی - مرکز نشر دانشگاهی

سنجش هوش و استعداد تحصیلی رشته مدیریت GMAT :

 GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت - احمد صداقت - انتشارات نگاه دانش

 استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه مدیریت، GMAT - اصلانی، مجبوری و غفارزادگان - انتشارات نگاه دانش

 استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت - امیر عرفانیان - انتشارات نگاه دانش

 چگونه برای آزمون GMAT آماده شویم؟- آرمان اشراقی، احمد صداقت، علی خرازیان، سینا شفیع پور - انتشارات نگاه دانش

  کنکور کارشناسی ارشد GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته‌های MBA و مدیریت اجرایی - شهاب بچاری - نشر آزاده

دانش مسایل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی ، خدماتی و طرحهای عمرانی :

دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی -  آرمان اشراقی، سروش اصلانی محمودی، مهدی مجبوری ، حسین درگاهی -  انتشارات نگاه دانش 

دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی -  سیدرضا سیدجوادین

  روزنامه ها، مجلات و سایت های اقتصادی، مدیریتی و آماری و قوانین کار و تجارت و تامین اجتماعی و مصوبات مجلس و ... 

کلیه دروس : 

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA همراه با پاسخ تشریحی 86-74 - گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد همراه با پاسخ تشریحی 85 – 76 - گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش ( برای آزاد ضروری است )

 

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت شهری

نظریه های عمومی مدیریت :

مدیریت عمومی  - مهدی الوانی - نشر نی

مبانی سازمان و مدیریت  - علی رضائیان - انتشارات سمت

مبانی مدیریت رفتار سازمانی  - علی رضائیان - انتشارات سمت

 مدیریت منابع انسانی -  اسفندیار سعادت - انتشارات سمت

 تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی - استیفن رابینز،  ترجمه الوانی و دانائی فرد - انتشارات صفار - اشراقی

 رفتار سازمانی (3جلدی و یک جلدی ) - رابینز (سیدمحمد اعرابی و علی پارساییان )- نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مبانی فلسفی و تئوریهای رهبری و رفتار سازمانی- علی اکبر افجه - انتشارات سمت

 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم - علی رضاییان - انتشارات سمت

 سازمان و مدیریت - علی محمد اقتداری - انتشارات مولوی

 نظریه های عمومی مدیریت- اصلانی، مجبوری و غفارزادگان- انتشارات نگاه دانش

 مدیریت منابع انسانی - سیدحسین ابطحی - انتشارات دانشگاه پیام نور

 مرور جامع بر نظریه های سازمان و مدیریت - سیدرضا سید جوادین- نگاه دانش

Management (A Global Perspective) 10th edition - Koontz and Weihrich

زبان انگلیسی :

 زبان تخصصی MBA و مدیریت اجرایی- اصلانی، مجبوری و غفارزادگان - انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی مدیریت (با تأکید بر استراتژیهای درک مطلب) -  محمدرضا ناصرزاده ، یاشار دهدشتی-  انتشارات نگاه دانش 

  504 Essential Words

زبان عمومی - محمدرضا ناصرزاده ،یاشار دهدشتی-  انتشارات نگاه دانش

زبان عمومی کارشناسی ارشد - آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

زبان تخصصی کارشناسی ارشد -  آرمان اشراقی - انتشارات نگاه دانش

   Barron’s Essential Words For the TOEFL

تافل لانگمن (Paper)

  تافل کمبریج

Management (A Global Perspective) 10th edition -  Koontz and Weihrich

 Management، 6th Edition - S.P.Robbins & M.Coulter

Essential Grammar In Use

زبان عمومی - اباذر نورحسینی- انتشارات آزاده (راهیان ارشد)

زبان فارسی :

 زبان و ادبیات فارسی، برای رشته های MBA و مدیریت اجرایی -  محمد جواد زینلی - انتشارات نگاه دانش

 زبان فارسی رشته مدیریت اجرایی و : MBA شامل شرح درس و نکات تستی، تستهای سالهای اخیر آزمون سراسری- مصطفی علیزاده - نشر کوی کوثر

 ادبیات کنکور - نشر کانون فرهنگی آموزش

 نگارش و ویرایش - احمد سمیعی - نشر سمت

غلط ننویسیم - ابوالحسن نجفی - مرکز نشر دانشگاهی

سنجش هوش و استعداد تحصیلی رشته مدیریت GMAT :

 GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت - احمد صداقت - انتشارات نگاه دانش

 استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه مدیریت، GMAT - اصلانی، مجبوری و غفارزادگان - انتشارات نگاه دانش

 استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته مدیریت - امیر عرفانیان - انتشارات نگاه دانش

 چگونه برای آزمون GMAT آماده شویم؟- آرمان اشراقی، احمد صداقت، علی خرازیان، سینا شفیع پور - انتشارات نگاه دانش

  کنکور کارشناسی ارشد GMAT استعداد و آمادگی تحصیلی ویژه رشته‌های MBA و مدیریت اجرایی - شهاب بچاری - نشر آزاده

دانش مسایل روز در زمینه مدیریت موسسات تولیدی ، خدماتی و طرحهای عمرانی :

دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی -  آرمان اشراقی، سروش اصلانی محمودی، مهدی مجبوری ، حسین درگاهی -  انتشارات نگاه دانش 

دانش مسائل روز: در زمینه مدیریت موسسات تولیدی، خدماتی و طرحهای عمرانی -  سیدرضا سیدجوادین

  روزنامه ها، مجلات و سایت های اقتصادی، مدیریتی و آماری و قوانین کار و تجارت و تامین اجتماعی و مصوبات مجلس و ... 

کلیه دروس : 

مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی و MBA همراه با پاسخ تشریحی 86-74 - گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش

 مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد همراه با پاسخ تشریحی 85 – 76 - گروه مولفان - انتشارات نگاه دانش ( برای آزاد ضروری است )

 

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت جهانگردی

زبان تخصصی انگلیسی :

 Going international ،English for Tourism - کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی

 Tourism planning - کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی

 واژگان تخصصی فراغت؛ گردشگری وهتلداری - دکتر محمود ضیائی و روزبه میرزائی - انتشارات ترمه

برنامه ریزی توسعه و اقتصاد جهانگردی :

  اقتصاد خرد- اوئن فیلیپس، چارلز موریس، ترجمه اکبر کمیجانی - نشر دانشگاه تهران

 اقتصاد کلان -  سیدمحمد طبیبیان - نشر بازتاب

 اقتصاد گردشگری - کریشنا مورتی، دانلد لاندبرگ، مینک استاونگا، محمدرضا فرزین ( مترجم ) - شرکت چاپ و نشر بازرگانی

گردشگری، اثرات، برنامه ریزی و مدیریت - ترجمه میرزایی و ترابیان

  Tourism planning – کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی

مدیریت بازاریابی و اصول مدیریت و رفتار :

 مدیریت بازار(مدیریت بازاریابی) -  داود محبعلی، علی اکبر فرهنگی - نشر امیرکبیر

 بازاریابی گردشگری - لس لومسدن ، ترجمه ابراهیم گوهریان

   مدیریت جهانگردی - راجر داس ویل، داود ایزدی (مترجم)، سیدمحمد اعرابی ( مترجم ) - دفتر پژوهشهای فرهنگی

 مدیریت - استونر و فریمن ، ترجمه دکتر پارسائیان و اعرابی

  رفتار سازمانی رابینز-  ترجمه پارسائیان و اعرابی ترجیحا کتاب 3 جلدی 

اصول بازاریابی خدمات - کریستوفر لاولاک، لورن رایت، ابوالفضل تاج زاده نمین (مترجم ) - انتشارات سمت

 روشهای کمی در جهانگردی :

  پژوهش عملیاتی : برنامه ریزی خطی و کاربردهای آن - محمدرضا مهرگان - انتشارات کتاب دانشگاهی

  ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت - دکتر ایرج ابراهیمی - نشر هستان

  ریاضیات کاربـرد در مدیریت 1 - ترجمه دکتر ضرغام و ممقانی

   آمار کاربرد آن در مدیریت 1-  دکتر ابراهیمی و صدقیانی

 تاریخ و جغرافیا :

  Tourism geography - کتابخانه دانشگاه علامه طباطبایی

  جهانگردی در چشم انداز جامع - ادواردو فایوسولا، چاک گی، سیدمحمد اعرابی (مترجم)، علی پارساییان (مترجم ) - دفتر پژوهشهای فرهنگی

 چکیده تاریخ ایران - حسن نراقی - نشر اختران

جغرافیا و صنعت توریسم  - علی اصغر رضوانی - دانشگاه پیام نور 

مبانی نقشه خوانی - مجتبی یمانی - دانشگاه تهران 

مبانی کشور شناسی جغرافیایی - ترجمه دکتر رهنمایی  

اوقات فراغت - لس هی وود، جان اسپینک، پی تر براهام، جان کاپنرهارست، فرانسیس کیو، یان هنری، محمد احسانی (مترجم)- ناشر : بامداد کتاب

علوم اجتماعی :

 مبانی انسان شناسی - دکتر فربد

  مبانی انسان شناسی - اچ آر هیس

   درآمدی بر ارتباطات سنتی در ایران - کاظم معتمدنژاد، محمدمهدی فرقانی (مترجم) نشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

فرهنگ شناسی ؛ گفتارهایی در زمینه فرهنگ و تمدن - چنگیز پهلوان  - نشر قطره 

جامعه شناسی ارتباطات - باقر ساروخانی - ناشر : اطلاعات 

موزه های باد - دکتر فرهادی

  سایر کتب مناسب :

  مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - نشر کتاب مهربان نشر

  مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی - حمید جاهدی - نشر هم پا

 

فهرست منابع کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت رسانه

زبان عمومی و تخصصی انگلیسی :

انگلیسی برای دانشجویان روزنامه نگاری و علوم ارتباطات - تالیف دکتر سید محمد ضیاء حسینی و فهیمه معرفت - انتشارات سمت 

زبان انگلیسی تخصصی روابط عمومی و ارتباطات - تالیف میر سعید قاضی و هوشنگ عباس زاده - انتشارات موسسه نشر علم نوین 

واژه نامه پژوهشهای ارتباطی و رسانه ای - یونس شکرخواه - انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها

 رسانه و سیاست در انقلاب مشروطیت ایران (به زبان انگلیسی) - دکتر علی اصغر کیا - انتشارات سایه روشن

 واژه نامه ارتباطات - یونس شکرخواه - سروش

 واژه نامه علوم مطبوعات و روزنامه نگاری - دکتر عباسعلی مهاجری - انتشارات دانشیار 

 خواندن متون مطبوعاتی - صابر دلشاد - انتشارات سمت

 504 واژه ضروری زبان انگلیسی     

Barron's essential words for the TOEFL    

ویژه نامه ارتباطات در ایران فصلنامه رسانه (به زبان انگلیسی)

  مبانی کلی ارتباط جمعی :

وسایل ارتباط‌ جمعی (جلد یکم) - دکتر کاظم معتمدنژاد - انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی 

ارتباط‌شناسی: ارتباطات انسانی (میان‌فردی، گروهی، جمعی)  - دکتر مهدی محسنیان‌راد  - انتشارات سروش 

نظریه‌های ارتباطات  - نویسندگان: ورنر سورین، جیمز تانکارد ، مترجم: دکتر علیرضا دهقان - انتشارات دانشگاه تهران 

جامعه‌شناسی وسایل ارتباط‌ جمعی - نویسنده: ژان کازنو، مترجمان: دکتر باقر ساروخانی، دکتر منوچهر محسنی - انتشارات اطلاعات 

نظریه‌های جامعه‌اطلاعاتی - نویسنده: فرانک وبستر ، مترجم: دکتر اسماعیل قدیمی - انتشارات قصیده‌سرا 

جامعه‌شناسی ارتباطات - دکتر باقر ساروخانی -  انتشارات اطلاعات 

حقوق مطبوعات (جلد یکم) - دکتر کاظم معتمدنژاد - انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها 

یک جهان، چندین صدا - نویسنده: شن مک‌براید ، مترجم: ایرج پاد - انتشارات سروش 

درآمدی بر نظریه ارتباطات جمعی - نویسنده: دنیس مک‌کوایل ، مترجم: دکتر پرویز اجلالی - انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها 

کاربرد نظریه‌های ارتباطات - نویسندگان: سون ویندال، بنو سیگنایزر، جین اولسون ، مترجم: دکتر علیرضا دهقان - انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها

 نظریه‌های ارتباطات اجتماعی - افشین رزاقی  -  نشر پیکان  

مبانی ارتباطات جمعی - دکتر سیدمحمد دادگران  -  انتشارات فیروزه 

جامعه‌اطلاعاتی:اندیشه‌های بنیادی، دیدگاه‌های انتقادی و چشم‌اندازهای جهانی- دکتر کاظم معتمدنژاد- انتشارات مرکز پژوهش‌های ارتباطات 

مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط‌ جمعی  - دکتر هرمز مهرداد - انتشارات فاران 

شناخت ارتباطات جمعی - نویسندگان: ملوین دفلور، اورت ای. دنیس ، مترجم: سیروس مرادی - انتشارات دانشکده صدا و سیما 

مبانی کلی ارتباطات جمعی - دکتر داود زارعیان -  انتشارات کارگزار روابط عمومی 

نظریه های ارتباطات - نویسندگان: ورنر سورین، جیمز تانکارد؛ مترجم: دکتر علیرضا دهقان - انتشارات دانشگاه تهران 

اجلاس جهانی سران درباره جامعه‌اطلاعاتی (جلد یکم) - دکتر کاظم معتمدنژاد - انتشارات مرکز پژوهش‌های ارتباطات

 مطبوعات - پیر آلبر، ترجمه فضل الله جلوه - انتشارات انقلاب اسلامی

 ژئو پلتیک اطلاعات - آنتونی اسمیت، مترجم: فریدون شرانی - انتشارات سروش 

نظریه رسانه ها - تالیف فرد اینگلس، ترجمه محمود حقیقت کاشانی - انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

جریان بین المللی اطلاعات - تالیف دکتر حمید مولانا، ترجمه یونس شکرخواه   

تکنیک‌های روابط‌عمومی - دکتر رحمان سعیدی - انتشارات سمت 

عصر اطلاعات و ظهور جامعه اطلاعاتی - مانوئل کسلز، مترجم: احمد عقیلیان و دیگران   

ارتباطات انسانی (مبانی) - دکتر علی‌اکبر فرهنگی - ناشر: موسسه خدمات فرهنگی رسا

 مبانی ارتباط، تبلیغ و اقناع - دکتر علی‌اصغر کیا، دکتر رحمان سعیدی - موسسه انتشارات ایران 

گذر از نوگرایی - تالیف دکتر حمید مولانا ، ترجمه یونس شکرخواه   

ارتباطات اقناعی - تالیف اتولربینگر، ترجمه علی رستمی - انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما

 تلویزیون در زندگی کودکان ما - تالیف شرام، لابل، پارکر، ترجمه محمود حقیقت کاشانی - انتشارات مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما 

افکار عمومی - ژودیت لازار، مترجم: مرتضی کتبی -  نشر نی 

مخاطب‌شناسی - دنیس مک‌کوایل، مترجم: مهدی منتظرقائم - انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها 

رادیو و توسعه - دکتر علی‌اصغر کیا، رحمان سعیدی - انتشارات مکث 

رادیو و جامعه - دکتر علی‌اصغر کیا - انتشارات مکث 

درامدی بر مطالعات ارتباطی - جان فیسک، مترجم: مهدی غبرایی   

جامعه و سیاست - مایکل راش، مترجم: منوچهر صبوری - سمت 

ارتباطات سیاسی در عمل - دیوید پالتز - دانشکده صداسیما 

ارتباطات و افکار عمومی - علی اسدی سروش

جهانی شدن فرهنگ - جان تاملینسون مترجم: محسن حکیمی   

اصول روابط عمومی - رضا امینی - دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی 

مبانی ارتباطات (مبانی کلی ارتباط جمعی) - نویسندگان: دکتر علی‌اکبر فرهنگی، دکتر غلامرضا آذری - انتشارات سنجش 

ارتباطات جمعی و روابط بین الملل - دکتر علی اصغر کیا - انتشارات آن 

مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی - نویسندگان: اون هارجی، کریستین ساندرز و دیوید دیکسون ، مترجمان: خشایار بیگی، مهرداد فیروزبخت  انتشارات رشد 

مقالات فصل‌نامه رسانه (ویژه‌نامه ارتباطات و توسعه)     

مقالات فصل‌نامه علوم اجتماعی (ویژه‌نامه ارتباطات)     

مقالات فصل‌نامه رسانه (ویژه‌نامه حوزه عمومی و دموکراسی)

کاربرد آمار و روش تحقیق :

  روشهای تحقیق در علوم اجتماعی -  تألیف ببی، ارل. ترجمه رضا ـ فاضل - انتشارات سمت

احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی - تألیف دکتر علی‌دلاور - انتشارات رشد 

مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی - تالیف دکتر علی دلاور -  انتشارات رشد

مبانی پژوهش در علوم رفتاری، جلد اول و دوم - تألیف فرد کرلینجر، ترجمه حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند - انتشارات آوای نور

 تحقیق در رسانه های جمعی - نویسندگان: راجر دی. ویمر، جوزف آر. دومینیک؛ مترجم: دکتر کاووس سید‌امامی - انتشارات سروش و مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای 

تحلیل محتوای روش های کمی ارتباطی - مترجم مهدخت بروجردی علوی - انتشارات سروش

 روش های آماری - دکتر کریم منصور فر - انتشارات دانشگاه تهران

 کند و کاوها و پنداشته ها - تالیف دکتر فرامرز رفیع پور - انتشارات شرکت انتشار 

تحلیل محتوا: مبانی روش‌شناسی - کلوس کریپندرف، مترجم: هوشنگ نایبی - انتشارات روش 

روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول) - دکتر باقر ساروخانی - انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

پیمایش در تحقیقات اجتماعی - تألیف دی‌.‌ای.‌دوس، ترجمه هوشنگ نایبی - نشر نی

 روش پیمایشی در تحقیق اجتماعی - تالیف: دی.ای.دوس، ترجمه مریم رفعت جاه و رخساره کاظم - نشر مرکز ملی مطالعات و سنجش افکار عمومی 

مقدمه ای بر آمار در علوم اجتماعی - تالیف نورمن کورتز، ترجمه حبیب الله تیموری - نشر نی 

استدلال آماری در جامعه‏شناسی - مولر، ج، اچ و دیگران. ترجمه هوشنگ نایبی - نشر نی

 آمار و روش تحقیق - علی اسماعیلی، دکتر اسماعیل بیابانگرد - انتشارات سنجش 

جزوه روش‏تحقیق - دکتر عبداللهیان - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران 

دانش مدیریت :

 مدیریت عمومی - دکتر مهدی الوانی - نشر نی

 مبانی سازمان و مدیریت - دکتر علی رضاییان - انتشارات سمت

  مدیریت رفتار سازمانی - دکتر علی رضاییان انتشارات سمت


جستجو