يکشنبه 8 اسفند 1395
صفحه اصلیورود دانشجوورود دانشجو ورود دانشجو آدرس : میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، بین خیابانهای ادوارد براون و نصرت، کوچه مهر، پلاک 3
معرفی موسسه
      اهداف ،برنامه ها و ماموریت
      شیوه تحصیل
دوره های آموزشی
      دوره های کارشناسی
         حقوق 
         مدیریت مالی
      دوره های کارشناسی ارشد
         مدیریت MBA گرایش استراتژی 
         مدیریت  MBA  گرایش بازاریابی
         مدیریت  MBA گرایش مالی
         مدیریت کسب وکار (MBA)گرایش استراتژی 
         مدیریت کسب وکار (MBA) گرایش بازاریابی
         مدیریت کسب وکار(MBA) گرایش مالی
         مدیریت کسب وکار(MBA) گرایش توسعه منابع انسانی
          مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونيک
         اقتصاد و تجارت الکترونیک
         برنامه ریزی شهری - منطقه ای و مدیریت شهری گرایش مدیریت شهری
         برنامه ریزی شهری - منطقه ای و مدیریت شهری گرایش برنامه ریزی شهری
         طراحی شهری
         مدیریت پروژه و ساخت
         مهندسی و مدیریت ساخت
         مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه
         الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
         حقوق خصوصی
مقررات و آيين نامه ها  
      مقررات عام
           شرایط ورود و نام‌نویسی 
           نظام آموزشی
          حضور و غیاب
         حذف و اضافه
         ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 
         مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل 
         تغییر رشته
         فراغت از تحصیل  
      مقررات خاص نور طوبی
         آئین‌نامه‌ها و مقررات آموزشی داخلی مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی مجازی
اعضاء هیات علمی همکار
      حقوق
         دکتر اسدالله امامی
         دکتر مجید سربازیان
         دکتر عباس خواجه پیری
         دکتر شهلا معظمی
         دکتر عباس میرشکاری 
         دکتر عطاء الله رودگر کوهپر
         دکتر ولی رستمی
         دکتر محسن شریعتی  
         دکتر مسعود میرزایی
         دکتر محمد بهرامی خوشکار
         دکتر رضا مسعودی 
         دکتر احسان شمس
         دکتر سعید قربانی
         دکتر سجاد اختری
         دکتر صدر الدین شجاع الدین
         دکتر سارا مدنیان
      مدیریت مالی
         دکتر رضا تهرانی
         دکتر عسگر نوربخش
         دکتر مسعود میرزایی
         دکتر محمد شبانی
         دکتر امیر محمدی
         مهندس سید شهاب الدین ناظم زاده
         دکتر بهروز ملکی
         دکتر سید یعقوب حسینی
         پروین جلیلی
         دکتر حسین نجمی زاده
         دکتر محمد بابازاده
         شیما میرزایی
         دکتر حسین صفری
         امین زاده صراف
         دکتر وحید ماجد
         دکتر شیما اسماعیل زاده
         دکتر محمد بهرامی خوشکار
         دکتر رضا پرتوی زاده
         دکتر سید صدرالدین شجاع الدین
         دکتر علی مهدوی پارسا
       MBA و مدیریت کسب و کار
         مدیر گروه : دکتر غلامرضا طالقانی
         دکتر فرامرز شاه محمدی
         دکتر رضا تهرانی
         دکتر حسین صفری
         دکتر محسن نظری
         دکتر شهریار شفیعی
         دکتر پرویز بختیاری
         دکتر محمد سلطانی‌فر
         دکتر مسعود کیماسی
         دکتر امیر خانلری
         دکتر سید یعقوب حسینی
         دکتر وجه الله قربانی زاده
         دکتر جبار باباشاهی
         دکتر رسام مشرفی
         دکتر اسماعیل سعادت فرد
         دکتر کامران ندری
         دکتر حسین اصلی‌پور
         دکتر امیرحسین امیرخانی
         دکتر محمود فیروزیان
         دکتر حجت نجف پور
         دکتر عسگر نوربخش
         دکتر مانی آرمان
         مهندس بهمن اجدری
         دکتر رضا مسعودی
         دکتر رضا الهیاری
         دکتر صدیقه حسینی صفا
         دکتر مرضیه بیات
         دکتر مرتضی بکی حسکوئی
         دکتر علیرضا ناصرپور اسد
         دکتر محمدرضا دهقانی
         دکتر محمد حسین حمزه‌پوری
         دکتر فرزاد بهرامی
         دکتر سید وحید طباطبایی
         دکتر وحید بیگی   
         دکتر رضا جلالی
         پروین جلیلی
         دکتر عطیه بحرانی
      مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک
          دکتر ایوب محمدیان
         دکتر ابوذر عرب سرخی
         دکتر محسن رهنمافرد
         دکتر امیر مانیان
         دکتر محمد موسی خانی
         دکتر هومن تصدیقی
         دکتر طاهر حبیب زاده
         دکتر رضا الهیاری سوئینی
      مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت اطلاعات
      اقتصاد و تجارت الکترونیک
      برنامه ریزی شهری - منطقه ای و مدیریت شهری گرایش مدیریت شهری و گرایش برنامه ریزی شهری
         دکتر  علی خاکساری
         دکتر حسین محمدیان
         دکتر محمد آیینی
         دکتر ایمان  قلندریان
         مهندس بامشاد شاهرودی
         دکتر رحمت اله فرهودی
         دکتر فریده اسدیان
         دکتر هادی رضایی
         دکتر مهدی بزاز زاده
         دکتر ساسان پور
         دکتر همایون صادقی
         دکتر رعنا تقدسی
         دکتر محمود جمعه پور
      طراحی شهری
         مدیر گروه : دکتر غلامرضا لطیفی
         دکتر محمد بابازاده
         دکتر کیانوش ذاکر حقیقی
         دکتر  علی خاکساری
         دکتر حسین محمدیان
         دکتر ایمان  قلندریان
         مهندس بامشاد شاهرودی
         دکتر هادی رضایی
         دکتر ساسان پور
         دکتر همایون صادقی
         دکتر رعنا تقدسی
      مهندسی و مدیریت ساخت
         مدیر گروه : دکتر یاسر گلدوست                                                               
         دکتر احسان¬اله اشتهاردیان                                                        
         دکتر حسین اشکوه                                                                 
         دکتر محمد باقر افشار                                                              
         دکتر هادی تلخابی                                                                 
         دکتر امیر خانلری                                                                  
         دکتر مهدی دلاوری                                                                
         دکتر احمدرضا قاسمی                                                              
         دکتر حمیدرضا عباسیان                                                           
         دکتر محمد جعفری فشارکی                                                           
         دکتر عصمت¬اله نورزایی
         دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید
         دکتر حمیدرضا مهاجرانی
         دکتر امیر حسین خامنه
         دکتر فرناد نصیرزاده
         دکتر مجتبی عزیزی
         دکتر داود جمالی
         دکتر مسعود کفایتمند
         آرمین منیر عباسی
         دکتر مهدی روانشادنیا
         دکتر یاسر کشتیبان
         دکتر رسول کریمی
      مدیریت پروژه و ساخت
         مدیر گروه : دکتر یاسر گلدوست 
         دکتر محمد باقر افشار                                                          
         دکتر حسین اشکوه                                                            
         دکتر هادی تلخابی                                                              
         دکتر محمد جعفری فشارکی                                                   
         مهندس بابک داریوش                                                           
         مهندس پیام حبیبی                                                             
         دکتر امیر حسین خامنه                                                         
         دکتر امیر خانلری                                                                 
         دکتر مهدی دلاوری                                                            
         دکتر احمدرضا قاسمی                                                         
         دکتر عصمت¬اله نورزایی                                                        
         دکتر حمیدرضا مهاجرانی                                                                  
         دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید                                                            
         دکتر مجتبی عزیزی
         دکتر هانی اربابی
         دکتر فرناد نصیرزاده
         دکتر احسان¬اله اشتهاردیان
         دکتر آرمین منیر عباسی
         دکتر یاسر کشتیبان
         دکتر مهدی روانشادنیا
         دکتر داود جمالی
         دکتر مسعود کفایتمند
         دکتر محمد هادی جلیلی
      مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه
         مدیر گروه : دکتر یاسر گلدوست                                                              
         دکتر حسین اصلی پور                                                          
         دکتر احمدرضا قاسمی                                                           
         دکتر رضا مسعودی                                                               
         دکتر جلال رضایی نور                                                           
         دکتر رحیم فوکردی                                                              
         دکتر مهرداد استیری                                                             
         دکتر احمدعلی یزدان پناه                                                      
         دکتر حسین اشکوه                                                            
         مهندس پیام حبیبی                                                          
         دکتر صدیقه حسینی صفا                                                    
          دکتر امیر خانلری                                                              
         دکتر صادق سپندارند                                                         
         دکتر احسان¬اله اشتهاردیان                                                   
         دکتر امیرحسین خامنه
         دکتر عصمت¬اله نورزایی
         دکتر هادی تلخابی
         دکتر مسعود کفایتمند
         دکتر آرمین منیر عباسی
         دکتر یاسر کشتیبان
         دکتر فرناد نصیرزاده
         دکتر مهدی روانشادنیا
         دکتر مهدی دلاوری
         دکتر حمیدرضا عباسیان
         دکتر محمد جعفری فشارکی
         دکتر علی اکبر شیرزادی جاوید
         دکتر حمیدرضا مهاجرانی
         دکتر داود جمالی
      الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی
         دکتر حسین داورزنی
         دکتر حسین قشقایی
         دکتر جمشید معصومی
         دکتر محمد جعفری هرندی
         دکترمحمد اسدی مهماندوست
      حقوق خصوصی
         مدیر گروه : دکتر سید داوود آقایی
         دکتر عباس خواجه پیری
         دکتر سید جعفر کاظم پور 
         دکتر شادی عظیم زاده
         دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان
         دکتر حیدر حسن زاده 
         دکتر عباس میر شکاری
         دکتر رضا مسعودی 
         دکتر احسان شمس
         دکتر طاهر حبیب زاده
هیات موسس
      سید محمدحسن ابوترابی‌فرد 
      دکتر حسن احمدی
      دکتر غلامرضا زهتابیان
      دکتر احمد شریفی زاده
      دکتر سعید میرزایی
      دکتر مسعود میرزایی
      دکتر فرهاد وارث
همکاران
مراحل ثبت نام 
      مراحل ورود دانشجو به موسسه
      تقویم دانشگاهی
بازگشت   اخبار
تاریخ انتشار: 16/03/1393
16: 49  : ساعت
نوع مطلب: خبر

برنامه کامل امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد


برای دریافت برنامه کامل امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 93-92 به همراه محل برگزاری امتحانات و شماره کلاسهای محل برگزاری هر امتحان و سایر اطلاعات موردنیاز دانشجویان، لطفا فایلهای ذیل را دانلود نمایید:

برنامه امتحانات کارشناسی : download file

برنامه امتحانات کارشناسی ارشد : download file


جستجو