موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ۱۳۹۹ بر اساس سوابق تحصیلی

امتیاز به این مطلب
(1 رای)

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع کلیه پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت (پذیرش براساس سوابق تحصیلی) دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه که بنا به هردلیلی موفق به ثبت نام نگردیده اند میرساند بنا به درخواست مکرر این قبیل پذیرفته شدگان، شورای مؤسسه به جهت مساعدت با آنان با ثبت نام با تأخیر آنها از روز یکشنبه مورخ 99/11/12لغایت روز چهارشنبه مورخ 99/11/15موافقت به عمل آورده است. لذا ثبت نام طی روزهای فوق الذکر از طریق سایت مؤسسه صورت می پذیرد بدیهی است مهلت اعلام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

                                                                       اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

                                                                                                                                                                    1399/11/08

                                                                 

                                                                          

خوانده شده 986 بار آخرین اصلاح در تاریخ پنج شنبه, 16 بهمن 1399 11:28