موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

ارسال مدارک تحصیلی دانشجویان ورودی جدید دوره کارشناسی 1399 به مؤسسه

امتیاز به این مطلب
(1 رای)

مدارک مورد نیاز که دانشجویان دوره کارشناسی کلیه رشته ها می بایست از طریق پست سفارسی از تاریخ 18/08/99 لغایت 28/08/99 به مؤسسه ارسال نمایند
1) فارغ التحصیلان نظام قدیم آموزشی
تصویر مدرک تحصیلی دوره چهار ساله و یا شش ساله دبیرستان و یاهنرستان با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا هنرستان
2) فارغ التحصیلان نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی
2-1- تصویر مدرک دیپلم متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا هنرستان
2-2- تصویر مدرک پیش دانشگاهی با امضای مدیر مرکز پیش دانشگاهی
3) فارغ التحصیلان نظام آموزشی جدید (3-3-6)
تصویر مدرک یا گواهی موقت دوره دوم متوسطه با مهر و امضای مدیر دبیرستان
4) فارغ التحصیلان دیپلم کار دانش که دوره پیش دانشگاهی را گذرانیده اند.
4-1- تصویر دیپلم کاردانش با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا هنرستان
4-2- تصویر مدرک دوره پیش دانشگاهی با امضای مدیر مرکز پیش دانشگاهی
5) فارغ التحصیلان دیپلم کار دانش که فاقد دوره پیش دانشگاهی می باشند
5-1- تصویر مدرک دیپلم کاردانش با مهر و امضای مدیر دبیرستان یا هنرستان
5-2- تصویر مدرک کاردانی پیوسته به جای مدرک پیش دانشگاهی
6) رسید تأییدیه تحصیلی با توجه به مدرک تحصیلی به شرح ذیل
6-1- فارغ التحصیلان نظام قدیم متوسطه: تأییدیه تحصیلی نظام قدیم آموزش متوسطه
6-2- فارغ التحصیلان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی: تأییدیه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی
6-3- فارغ التحصیلان نظام جدید آموزشی (3-3-6): تأییدیه تحصیلی دیپلم نظام جدید آموزشی (3-3-6)
7) تصویر شناسنامه از تمام صفحات آن
8) تصویر کارت ملی پشت و رو آن
9) دوازده (12) قطعه عکس پرسنلی تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری
10) تصویر مدارکی که وضعیت نظام وظیفه دانشجویان را مشخص کند (شامل) کارت پایان خدمت هوشمند و یا کارت معافیت دائم هوشمند (کفالت، پزشکی، موارد خاص)
تبصره: دانشجویانی که مشمول می باشند (خدمت سربازی را انجام نداده اند) مشخصات کامل خود را شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد (روز، ماه و سال) شماره ملی، تاریخ دقیق فارغ التحصیلی (روز، ماه و سال) در دوره پیش دانشگاهی و یا دیپلم نظام جدید (3-3-6) و رشته تحصیلی خود را طی درخواستی از طریق فکس به شماره 66958322 به مؤسسه ارسال نمائید تا نسبت به تهیه برگ درخواست معافیت تحصیلی شما اقدام لازم به عمل آید.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
17/08/1399

خوانده شده 497 بار آخرین اصلاح در تاریخ یکشنبه, 25 آبان 1399 19:15