موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

ارسال مدارک تحصیلی دانشجویان ورودی جدید دوره کارشناسی ارشد 1399 به مؤسسه

امتیاز به این مطلب
(1 رای)

مدارک مورد نیاز آموزش مؤسسه که دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد کلیه رشته ها می بایست از طریق پست سفارشی از تاریخ 20/08/99 لغایت 05/09/99 به آموزش مؤسسه ارسال نمایند:
1) تصویر مدرک کارشناسی (لیسانس) که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده باشد و یاتصویر دانشنامه دوره کارشناسی. دانشجویانی که دانشنامه خود را به عنوان مدرک کارشناسی ارائه می نمایند نظر به اینکه معدل دوره کارشناسی در دانشنامه قید نمی گردد لازم است دانشجویان تصویر گواهینامه موقت تحصیلی که در آن معدل دوره کارشناسی قید شده را ارسال نمایند. ضمناً دانشجویانی که مدرک کارشناسی خود را به صورت ناپیوسته اخذ نموده اند می باید تصویر مدرک کاردانی خود که در آن معدل دوره کاردانی قید شده را نیز ارسال نماید.
تبصره: دانشجویانی که مشمول می باشند و به علت مشمولیت مدرک تحصیلی توسط دانشگاه دوره کارشناسی به آنها تحویل نمی گردد می باید نامه اتمام معافیت تحصیلی که از سوی دانشگاه به اداره نظام وظیفه صادر شده را به جای مدرک تحصیلی خود به مؤسسه ارسال نمایند.
2) تصویر شناسنامه از تمام صفحات آن
3) تصویر کارت ملی پشت و رو آن
4) دوازده (12) قطعه عکس پرسنلی تمام رخ 4×3 تهیه شده در سال جاری
5) تصویر مدرکی که وضعیت نظام وظیفه دانشجو را مشخص نماید (برای برادران) شامل کارت پایان خدمت هوشمند و یا کارت معافیت دائم هوشمند شامل (معافیت کفالت، پزشکی و موارد خاص)
تبصره: دانشجویانی که مشمول می باشند (خدمت نظام وظیفه را انجام نداده اند) مشخصات کامل خود را شامل: نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد(روز و ماه و سال) شماره کد ملی ، تاریخ دقیق فارغ التحصیلی (روز و ماه و سال) و رشته تحصیلی دوره کارشناسی خود را طی درخواستی که از طریق فکس مؤسسه به شماره 02166958322 ارسال نمایند تا نسبت به تهیه برگ درخواست معافیت تحصیلی آنها اقدام لازم به عمل آید.


            اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

                      99/8/18
           

خوانده شده 693 بار آخرین اصلاح در تاریخ یکشنبه, 25 آبان 1399 19:11