موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

طرح جامع

طرح جامع

 

 

نورطوبی پیشرو در آموزش های مجازی، هر زمان، هر مکان


چشم انداز مؤسسه:


1- پیشگام در به کار گیری تکنولوژی های نوین آموزش مجازی
2- به کارگیری سیستم های مجازی جهت جذب مستعدترین دانشجویان علاقه مند به تحصیل
3- توسعه دامنه آموزش های دانشگاهی در کلیه سطوح از جمله سطح خانواده
4- بهره مندی از مجرب ترین و زبده ترین مدرسان کشور
5- تلاش در جهت ارتقإ جایگاه علمی پژوهشی مؤسسه از طریق همکاری با دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی
6- ایفای نقش موثر در توسعه کمی و کیفی آموزش های عالی کشور
7- تحقق اهداف دانشگاه نسل سوم از طریق تربیت دانشجویان خلاق و کارآفرین به منظور ایجاد اشتغال پایدار