موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

هیئت امنا

consulting

 

 

 

 هیئت امنا

 

1- حجت الاسلام والمسلمین سید محمد حسن ابوترابی فرد 

2- دکتر غلامرضا زهتابیان، استاد دانشگاه تهران

3- دکتر سعید میرزایی، استاد جهاد دانشگاهی

4- دکتر غلامرضا طالقانی،استاد بازنشسته دانشگاه تهران

5- دکتر حمیدرضا ربیعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف

6- دکتر عباس کریمی، استاد دانشگاه تهران

7- نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

8- نماینده استاندار تهران

خوانده شده 25813 بار