موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

تاریخچه

history home

 

مؤسسه آموزش عالی غیردولتی - غیرانتفاعی مجازی نور طوبی در سال 1384 موافقت اصولی تأسیس و در سال 1385 با تأمین فضای کالبدی مناسب و با تکمیل زیرساخت های آموزشی، موافقت قطعی خود را از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ نمود. اولین پذیرش دانشجویان مؤسسه در مقطع کارشناسی در سال 1386 در رشته های حقوق و مدیریت مالی و اولین پذیرش دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه در رشته های مدیریت (MBA)و مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک از مهرماه 1387 صورت پذیرفت. این مؤسسه با هدف توسعه آموزش عالی و نهادینه کردن آموزش های الکترونیکی در کشور، همگام با توسعه این آموزش ها در کشورهای پیشرفته دنیا تأسیس گردیده است. توسعه آموزش های الکترونیکی می تواند به دسترسی هرچه گسترده تر دانشجویان به منابع درسی معتبر و به روز و استادان مجرب بدون توجه به بعد زمان و مکان بینجامد. خوشبختانه در حال حاضر این مؤسسه به عنوان اولین و بزرگترین مؤسسه آموزش عالی مجازی کشور بر خود می بالد که توانسته است نقش مؤثری در فرهنگ سازی و نهادینه کردن آموزش های الکترونیکی در کشور داشته باشد. به طوری که امروزه جایگاه این قبیل آموزش ها در نظام آموزش عالی کشور غیرقابل انکار می باشد.
این مؤسسه از بدو پذیرش دانشجو تا پایان شهریور ماه سال 1398 مجموعاً 7376 نفر دانشجو در دوره کارشناسی رشته های حقوق، مدیریت مالی ومدیریت بازرگانی و دوره کارشناسی ارشد رشته های حقوق خصوصی، مهندسی فناوری اطلاعات - گرایش تجارت الکترونیک، برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری گرایش مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری و منطقه ای و مدیریت شهری  گرایش برنامه ریزی شهری، طراحی شهری، مدیریت پروژه وساخت، مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه ومبانی حقوق اسلامی، مدیریت MBA در 4 گرایش و رشته مدیریت کسب وکار (MBA) در 4 گرایش، مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه، مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه، اقتصاد و تجارت الکترونیک، حقوق جزا و جرم شناسی و مدیریت بازرگانی را پذیرش نموده است.
تعداد فارغ التحصیلان این مؤسسه نیز تاپایان شهریور ماه 1398 مجموعاً 3635 نفر بوده است. باعث افتخارماست عنوان نمائیم که فارغ التحصیلان این مؤسسه عمدتاٌ شاغل شده اند و یا درمقاطع تحصیلی بالاتر در دانشگاه های معتبر داخلی و خارجی همچون دانشگاه های تهران، علم و صنعت، تربیت مدرس، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، شاهد، خوارزمی، فردوسی ، شیراز، قم، بین المللی امام خمینی، کاشان، یزد، کنکوردیا (کانادا)، تاسمانیا (استرالیا) ،KTH سوئد (دانشگاه سلطنتی)، آتاتورک ترکیه و خارکوف (اوکراین)، مشغول به تحصیل می باشند. تعداد زیادی کتاب و مقالات علمی تنها بخشی از دستاوردهای علمی دانشجویان و فارغ التحصیلان این مؤسسه می باشد.

خوانده شده 26596 بار