موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

دکتر مسعود میرزایی

M.Mirzaei

خوانده شده 1545603 بار

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد - پیوسته دانشگاه امام صادق (ع)
دکتری مدیریت استراتژیک- دانشگاه علوم استراتژیک

سوابق اجرایی

عضو هیأت مدیریه شرکت سرمایه گذاری ایران 
عضو هیأت مدیره شرکت هورایزون و معاون توسعه کسب و کار
معاون پژوهشی دانشگاه علوم اقتصادی
مدیر تأمین مالی شرکت بین المللی مهندسی ایران
مدیر بازاریابی شرکت بین المللی مهندسی ایران
معاون اقتصادی و برنامه¬ریزی صندوق سرمایه گذاری صنایع کوچک
معاون دفتر سرمایه گذاری های خارجی سازمان سرمایه گذاری
مشاور سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران و عراق
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

سوابق آموزشی و پژوهشی

تدریس در دانشگاه علوم اقتصادی، مؤسسه آموزش عالی نور طوبی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم و فرهنگ، و دانشگاه پیام نور
مشارکت در پروژه های تحقیقاتی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت امور بین الملل وزرات امور اقتصادی و دارایی
چاپ مقالات در مجلات و سمینارهای اقتصادی
مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد
داور علمی اولین کنفرانس نقد انتشارات علمی کشور