موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

دکتر سعید میرزایی

18

 

خوانده شده 1545961 بار

سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی اکتشاف معدن - دانشکده فنی دانشگاه تهران

فوق لیسانس اکتشاف معدن - دانشکده فنی دانشگاه تهران - ( دانشجوی ممتاز)

دکترای ژئوفیزیک - دانشگاه چارلز جمهوری چک

سوابق اجرایی

مسئول جهاد دانشگاهی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

مدیرعامل شرکت زمین کاوگستر (وابسته به جهاد دانشگاهی)

رییس هیات مدیره شرکت زمین کاوگستر

قائم مقام رییس جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

رئیس هیئت مدیره موسسه نشر جهاد دانشگاهی

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 معاون اداری مالی دانشکده معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی 

رییس جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

رییس پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی

رئیس مؤسسه آموزش عالی نورطوبی

 

سوابق آموزشی و پژوهشی

تدریس در پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و دانشگاه های صنعت نفت و صنعتی امیرکبیر

انجام 55 پروژه تحقیقاتی در زمینه های معدن و نفت

راهنمایی پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشته های نفت، ژئوفیزیک و معدن در دانشگاههای تهران، امیرکبیر و شاهرود

دارای 11 عنوان  مقالات چاپ شده علمی در نشریات علمی پژوهشی و ISI در زمینه های اکتشاف معدن و نفت

ارائه 23 عنوان مقاله در همایش ها و کنفرانس های علمی و معتبر داخلی و بین المللی

تالیف 2 عنوان کتاب

تهیه 3 جزوه آموزشی برای دانشجویان معدن و نفت