Super User

Super User

رسول اکرم (ص) : اگر کسی عده ای از مسلمانان را از خطر سیل یا آتش سوزی نجات دهد ، بهشت بر او واجب می شود.

قلم در برابر این حادثه تلخ و ناگوار مات و مبهوت شده است و واژه ای جز تسلیت برای اندوهش در لغات نمی یابیم.

فیلم سخنرانی دکتر وارث در سمینار آموزش 500 مدیر کلاس جهانی                                                                         

ردیف نام و نام خانوادگی استاد آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تصویر استاد
1 دکتر یاسر گلدوست دکتری مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تربیت مدرس  یاسر گلدوست
2 دکتر حسین اشکوه دکتری مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr oshkooh 
3 دکتر هادی تلخابی دکتری مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr talkhabi 
4 دکتر محمد فشارکی دکتری مدیریت پروژه وساخت     دانشگاه تهران  Dr Fesharaki
5 مهندس بابک داریوش دکتری معماری دانشگاه ژنو  Mohandes Darioush
6 دکتر مهدی دلاوری دکتری مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تربیت مدرس Delavari 
7 دکتر احمدرضا قاسمی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران  ghasemi
8 دکتر امیر خانلری دکتری مدیریت بازار یابی دانشگاه تهران Dr khanlari 
9 دکتر حمیدرضا عباسیان دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه امیرکبیر  Dr Hamidreza Abbasianjahromi
10 مهندس پیام حبیبی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی mohandes habibi 
صفحه1 از50