موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

دکتر غلامرضا زهتابیان

updating

خوانده شده 1546779 بار

سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی کشاورزی، آبیاری و آبادانی _ دانشگاه تبریز ( دانشجوی ممتاز)

فوق لیسانس آب و خاک و گیاه _ دانشگاه تولوز فرانسه

دکترای آب و خاک و گیاه _ دانشگاه تولوز فرانسه

سوابق اجرایی

معاون آموزشی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران

مدیر گروه امور فنی کشاورزی مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران

معاون پژوهشی مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران

قائم مقام معاونت پژوهشی و برنامه ریزی دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشگاه شاهد

مدیر کل امور آموزشی دانشگاه تهران

رییس مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران

مدیر گروه کشاورزی دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم

رییس مرکز تحقیقات بین المللی همزیستی با کویر

مدیرمسئول مجله علمی پژوهشی بیابان

عضو شورای پژوهشی دانشگاه تهران

عضو شورای گسترش دانشگاه ها،نماینده دانشگاه تهران

عضو شورای انتشارات دانشگاه تهران

عضو کمیته نظارت بر اجرای آیین نامه های آموزش عالی وزارت علوم

سوابق آموزشی و پژوهشی

انجام بیش از 25 طرح پژوهشی و گزارش علمی

تالیف بیش از 60عنوان مقاله تخصصی فارسی و لاتین

ارائه بیش از 40 عنوان مقاله تخصصی به مجامع علمی و بین المللی

تالیف کتابهای راهنمای عملی آبیاری و اکوفیزیولوژی گیاهان اقتصادی در عرصه های مناطق خشک و نیمه خشک

راه اندازی آزمایشگاه آبیاری و ایستگاه هواشناسی پردیس ابوریحان

راه اندازی گروه و رشته مدیریت مناطق بیابانی مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی ایران