موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

هیئت موسس

هیئت موسس (7)

دوشنبه, 29 شهریور 1395 12:01

دکتر فرهاد وارث

By

F.Vares

سه شنبه, 19 بهمن 1395 09:56

دکتر مسعود میرزایی

By

M.Mirzaei

دوشنبه, 03 آذر 1399 13:27

دکتر سعید میرزایی

By

18

 

دوشنبه, 29 شهریور 1395 15:48

دکتر احمد شریفی زاده

By

drsharifi

یکشنبه, 19 دی 1395 13:47

دکتر حسن احمدی

By

DR Ahmadi Hasan 5 300x200

یکشنبه, 31 ارديبهشت 1396 14:36

دکتر غلامرضا زهتابیان

By

updating

دوشنبه, 29 شهریور 1395 15:48

سید محمدحسن ابوترابی‌فرد

By

updating