موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

معاونت دانشجویی فرهنگی

635912463925087254 879819391 emotional stages of studying for an exam

خوانده شده 26307 بار

معاون

drsharifi

دکتر احمد شریفی زاده

امور دانشجویی

 

محسن شریفی

سمت : مدیر امور دانشجویی، امور قراردادها، صندوق رفاه دانشجویی، دبیر کمیته انضباطی

تحصیلات : کارشناس مهندسی عمران آب

تسهیلات دانشجویی

student loan

 

شرایط دریافت وام

1. دارا بودن اولویت نیاز مالی
2. عدم استفاده از بورس تحصیلی،کمک و یا وام موسسات دیگر
3. امکان ارائه سند تعهد با ضامن معتبر
4. اشتغال به تحصیل در سنوات تحصیلی مجاز برای استفاده از صندوق رفاه به شرح زیر:
کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 2سال تحصیلی(4 نیمسال)
کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی(8 نیمسال)


مدارک مورد نیاز وام شهریه

1. تکمیل فرم اینترتی درخواست وام
2. تهیه سند تعهد محضری مطابق نمونه
دانشجویان متقاضی وام می توانند در هرترم با مراجعه به سایت در موعد مقرر که متعاقبا از طریق سایت موسسه اعلام میگردد نسبت به ثبت نام وام شهریه اقدام نمایند.


باز پرداخت وام

در صورت تعلق گرفتن وام به هر یک از دانشجویان، موعد باز پرداخت آن چند ماه بعد از فراغت از تحصیل به صورت اقساط ماهانه دراز مدت و کارمزد 4%می باشد.
شایان ذکر است هر دانشجو می تواند در طول دوره تحصیل خود در مقطع کارشناسی حداکثر 4 نیمسال (هر نیمسال 3000000 ریال) و در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 3 نیمسال (هر نیمسال 10000000) از وام تحصیلی استفاده نماید.