چاپ این صفحه

معاونت پشتیبانی

business it support services team copy

خوانده شده 27498 بار

معاون

drsharifi

دکتر احمد شریفی زاده

مالی

مدیر مالی : فائزه ذوالفقاری

 

دبیرخانه

 azari

مهستی دلفان آذری

 

امور پشتیبانی

جمشید عبدالهی

جمشید عبدالهی

خدمات

9

اکبر قربانی

نگهبانی

mHosseinpoor

مهدی حسین پور