موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

معاونت پشتیبانی

business it support services team copy

خوانده شده 28439 بار

معاون

drsharifi

دکتر احمد شریفی زاده

مالی

مدیر مالی : فائزه ذوالفقاری

 

دبیرخانه

 azari

مهستی دلفان آذری

 

امور پشتیبانی

جمشید عبدالهی

جمشید عبدالهی

خدمات

9

اکبر قربانی

نگهبانی

mHosseinpoor

مهدی حسین پور