موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

معاونت فناوری و تولید محتوا

IMAGE635914910102343750

 

خوانده شده 24984 بار

معاون

وارث    دکتر فرهاد وارث

سمت : معاونت فناوری و تولید محتوا
تحصیلات : دکتری 

مدیریت تولید و محتوا

Nazemzadeh   مهندس سید شهاب الدین ناظم زاده

سمت : مدیر واحد تولید محتوا
مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن

  

 

 

 

mansoori

زینب منصوری

سمت : تایپ و صفحه آرایی

مدرک تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی

طباطبایی

مهناز طباطبایی

سمت : طراح و سازنده درس

مدرک تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

 شماره تماس : 61017303

 

ghadami

نوشین قدمی

سمت : طراح و سازنده درس

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس : 61017307

 M.Royaei

مریم رویایی

سمت : ویراستار و اصلاح کننده متون

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 

Shahiloo

ملیحه شاهیلو

سمت : مسئول نگهداری ماشین آلات اداری

مدرک تحصیلی:  کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار

شماره تماس : 61017311

Akbari 

پروانه اکبری

سمت : طراح و سازنده درس

مدرک تحصیلی: کارشناسی روان شناسی

شماره تماس : 61017304

 

 

 

     

مدیریت زیرساخت

   

تحقیق و توسعه

 

علی وارث

سمت: مسئول تحقیق و توسعه

مدرک: کارشناسی IT

شماره تماس : 61017353